220226 Julinaplein - Tijdelijke T - Fase 3 Raymond Bos Beeldnummer 05638

Start aanleg fietspad van Europaplein richting Boumaboulevard

Van 20 maart 2023 t/m 29 mei 2023

Wat

Combinatie Herepoort legt een nieuwe fietsverbinding aan.

Waar

Het nieuwe fietspad loopt onder het Europaplein door, richting de Boumaboulevard.

Wanneer

Maandag 20 maart starten we met de werkzaamheden. Begin juni is het fietspad klaar.

Hinder

Werkzaamheden zoals uitgraven van grond, het aantrillen van grond en het asfalteren van het fietspad kunnen geluidshinder geven voor de directe omgeving.