220517 Slopen beweegbaar deel Julianabrug Raymond Bos-RDB Producties Beeldnummer 03627

Sloop en bouw Julianabrug

Van 30 september 2022 t/m 5 juni 2023

Waar?

De Julianabrug over het Noord-Willemskanaal.

Wat?

We slopen de oude brug en starten met de bouw van de tussenpijler van de nieuwe brug.

Wanneer?

In de tweede helft van 2022 en de eerste helft van 2023.

Hinder?

Het slopen van de oude brug kan geluidshinder geven voor de omgeving.

Van vrijdag 30 september (22.00 uur) tot maandag 5 juni 2023 (6.00 uur) is het fietspad tussen de Muntinglaan en de Laan van de Vrede ('Gyas-tunneltje') onder de ringweg dicht.