Werkzaamheden ARZ 24-10 _ Foto ID-8690002

Intrillen tijdelijke damwanden bij oude Julianabrug

Van 14 november 2022 t/m 25 november 2022

Waar?

Bij de oude Julianabrug aan de westkant van het water (de kant van de Muntinglaan).

Wat?

We trillen tijdelijke damwanden in zodat we verder kunnen met de sloop van de oude brug.

Wanneer?

Van 14 november tot en met 25 november.

Hinder?

Het intrillen van damwanden geeft hinder op het gebied van trillingen en geluid van metaal op metaal.