220226 Julinaplein - Tijdelijke T - Fase 3 Raymond Bos Beeldnummer 05701

Intrillen en naheien damwanden en buispalen westzijde Noord-Willemskanaal

Van 13 februari 2023 t/m 4 maart 2023

Waar?

Bij de nieuwe Julianabrug over het Noord-Willemskanaal, aan de kant van de Muntinglaan.

Wat?

We trillen damwanden en buispalen voor de fundering van de nieuwe brug in. Deze heien we vervolgens na.

Wanneer?

Tussen 13 februari 7.00 uur en 4 maart 19.00 uur. De werkzaamheden zijn overdag.

Hinder?

Deze werkzaamheden geven hinder op het gebied van trillingen en geluid van metaal op metaal.