Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Intrillen damwanden langs kade Noord-Willemskanaal

Van 2 april 2024 t/m 10 april 2024

Waar?

Langs het Noord-Willemskanaal ter hoogte van de Julianabrug.

Wat?

We trillen damwanden in voor de nieuwe kade. Daarnaast heien we 6 buispalen in voor het remmingwerk in het kanaal.

Wanneer?

Tussen 2 april en 10 april

Hinder?

Er is geluid van metaal op metaal en trillingen