Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Kappen bomen Vondellaan

Van 7 maart 2022 t/m 10 maart 2022

Waar?

Vanaf het begin van de Vondellaan/Henriëtte Roland Holststraat tot iets voorbij de rotonde met de Van Iddekingeweg. Zie het kaartje hieronder voor de precieze locatie.

Wat?

We gaan de Vondellaan herinrichten. We starten met het kappen van bomen. De bomenkap is nodig om proefsleuven te graven, zodat we daarna veilig kabels en leidingen kunnen leggen. Bij de herinrichting van de Vondellaan planten we later weer bomen terug.

Wanneer?

De bomenkap vindt plaats van maandag 7 maart t/m donderdag 10 maart 2022, tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Hinder?

De kettingzagen, snipperaars, stobbenfrezen en grote voertuigen (kranen) veroorzaken kortdurende (geluids)hinder.

In dezelfde periode geldt in dit gebied een parkeerverbod tussen 06.00 uur en 16.00 uur (met uitzondering van de schuine parkeervakken ter hoogte van de Vondellaan huisnummer 31 t/m 61). Verkeerregelaars begeleiden op de momenten van de bomenkap het verkeer.