9.1 Brailleweg..JPG

Werkzaamheden Brailleweg (deels in de nacht)

Van 19 april 2021 t/m 31 mei 2021

Waar?

Langs de Brailleweg, ten zuiden van het Julianaplein.

Wat?

We voeren sloopwerkzaamheden uit, leggen leidingen aan en leggen een nieuw riool onder de Brailleweg aan. Vervolgens leggen we een gedeelte van de nieuwe Brailleweg aan, naast de huidige Brailleweg.

Wanneer?

Van maandag maandag 19 april tot en met maandag 31 mei 2021. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de werkzaamheden.

Hinder?

We voeren de werkzaamheden zoveel mogelijk uit tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Dat is helaas niet altijd mogelijk. Zo werken we soms ook in de nacht. Tijdens nachtelijke werkzaamheden is de bouwplaats verlicht. De sloop- en asfaltwerkzaamheden die we uitvoeren kunnen veel geluidshinder geven. Verder rijdt er meer bouwverkeer in uw omgeving. Voor bepaalde werkzaamheden is het nodig om de Brailleweg en de oprit Groningen-Centrum naar de A28 richting Assen af te sluiten of een verkeersregelaar in te zetten. Kijk voor een overzicht van de stremmingen in onderstaande tabel.

Brailleweg aprilmei 2021 aanpassingen weg

2100 Werkzaamhedentabel Aanpassingen Brailleweg aprilmei