LR_20_20200804_JvK_Brailleweg_A28_006.jpg

Werkzaamheden fietsvallei Brailleweg

Van 22 februari 2021 t/m 23 augustus 2021

Waar?

Langs de Brailleweg, ten zuiden van het Julianaplein.

Wat?

Er komt een verdiept fietspad langs de Brailleweg dat onder de nieuwe toe- en afrit van de A28 doorloopt. Doordat het fietspad beneden grondwaterniveau komt te liggen, wordt er na het uitgraven van het zand een betonnen bak gebouwd om het grondwater tegen te houden. Werkzaamheden die hiervoor in de komende periode worden uitgevoerd zijn:

  • intrillen damwandplanken
  • palen aanbrengen
  • afbouwen fietspad Brailleweg

Wanneer?

Tot maandag 23 augustus. De werkzaamheden worden doordeweeks uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Hinder?

  • Voor deze werkzaamheden rijdt er meer bouwverkeer door de omgeving. Het intrillen van damwandplanken kan hinder geven op gebied van geluid en trillingen.
  • De Brailleweg is nog afgesloten tot maandag 23 augustus 06.00 uur. Hierna is de Brailleweg voor alle verkeer weer open.