Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Definitief inrichten Van Ketwich Verschuurlaan

Van 6 november 2023 t/m 1 december 2023

Waar?

De Van Ketwich Verschuurlaan ter hoogte van het viaduct.

Wat?

We richten hier de weg definitief in.

Wanneer?

Van 6 november 7.00 uur tot 1 december 17.00 uur

Hinder?

Het verwijderen van asfalt geeft hinder op het gebied van geluid. Het aantrillen van het zand kan hinder geven op het gebied van trillingen.

De meeste werkzaamheden doen we overdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Op 6 november zal voor 7.00 uur het geluid van het plaatsen van de stremming en borden te horen zijn.

Waar nodig verlichten we het werkvak met bouwlampen.

Let op: vanwege regenval lopen de werkzaamheden van fase 1 uit tot 1 december. De werkzaamheden voor fase 2 (asfalt en belijning) zijn uitgesteld tot 2024.

Dicht?

De onderdoorgang is van 6 november 7.00 uur tot 1 december 7.00 uur dicht voor verkeer van oost naar west. Ook het fiets- en voetpad aan de zuidzijde is dicht.

van ketwich verschuurlaan 6-17 nov
Stremming Van Ketwich Verschuurlaan 6 november tot 1 december (de werkzaamheden lopen uit)