Werkzaamheden Vrijdag 18-10 _ Foto ID-8690023

Aanbrengen voeg Van Iddekingeviaduct (deels in de nacht)

Van 23 september 2022 t/m 24 september 2022

Waar?

Boven op het viaduct van de Van Iddekingeweg.

Wat?

Tussen het asfalt op de A28 en het asfalt op het viaduct komt een voeg. Deze voeg zorgt ervoor dat het asfalt niet scheurt door de werking van het viaduct en dat het water afgevoerd kan worden. Het aanbrengen van deze voeg moet in één keer gebeuren. Het aanbrengen hiervan duurt ongeveer 36 uur.

Wanneer?

Van vrijdag 23 september 7.00 uur tot zaterdag 24 september 22.00 uur.

Hinder?

Het geluid van machines en vrachtwagens is te horen. Ook schijnt er licht van bouwlampen.