20170726_101741_Verlengde Lodewijkstraat.jpg

Werkzaamheden Esperantokruising treinvrije periode

Van 6 augustus 2017 t/m 14 augustus 2017

Waar?

Rondom de spoorwegovergang in het verlengde van de Esperantostraat.

Wat?

Verleggen van kabels en leidingen, voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de verdiepte ligging en de eventuele aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel in de Esperantostraat.

Wanneer?

Van zondag 6 augustus 00.20 uur t/m maandag 14 augustus 04.20 uur.

Hinder?

We werken met zwaar materieel en sommige werkzaamheden leveren lawaai op, waaronder het doorslijpen van de sporen, het boren en vullen van de funderingspalen en het terugbouwen van het spoor. Bovendien gaan de werkzaamheden tussen 5 en 14 augustus dag en nacht door. Op de pagina Zuiderplantsoen - Werk in uitvoering geven we regelmatig de actuele stand van zaken wat betreft de werkzaamheden en de mate van hinder die we daarbij verwachten. Tijdens de werkzaamheden is de Esperantokruising afgesloten voor alle verkeer, ook fietsers en voetgangers. De omleidingsroutes staan op borden aangegeven.