JvK_20130709_Noord-Willemskanaal_1.jpg

Vernieuwen kade Noord-Willemskanaal

Van 19 augustus 2019 t/m 11 oktober 2019

Waar?

De oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal tussen de Brailleweg en de Van Iddekingeweg.

Wat?

Het vernieuwen van de kade door de beschoeiing te vervangen. De oude betonnen wanden worden verwijderd en vervangen door stalen damwandplanken. Deze worden ingetrild. Dit is ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe fietsvallei bij de Brailleweg.

Wanneer?

Van maandag 19 augustus tot en met vrijdag 11 oktober. Het intrillen van damwandplanken gebeurt van 21 augustus tot en met 6 september. De werkzaamheden worden uitgevoerd op doordeweekse dagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Tot 11 oktober is Combinatie Herepoort bezig met op maat lassen van de damwandplanken.

Hinder?

Het intrillen van damwandplanken zorgt voor geluid en trillingen. Vragen of klachten? Bel het Loket Damwand via 050 2100145

Tijdens de werkzaamheden is het fiets/voetpad aan de oostkant van het kanaal afgesloten tussen Brailleweg en Van Iddekingeweg. Het fietsverkeer zal met borden worden omgeleid via de westkant van het kanaal.