header hl wichersstraat 20151022_153626.jpg

Sloop woningen H.L. Wichersstraat noordzijde

Van 30 november 2016 t/m 15 februari 2017

Waar?

H.L. Wichersstraat noordzijde.

Wat?

De werkzaamheden voor het verwijderen van asbest zijn vrijwel afgerond. De sloop van de woningen aan de noordzijde start 30 november 2016. De afvoer van puin vindt plaats vanaf januari 2017. Combinatie Herepoort voert alle werkzaamheden uit.

Wanneer?

Van 30 november 2016 t/m half februari 2017.

Hinder?

De sloop veroorzaakt hinder, met name geluidshinder en overlast door werkverkeer. We doen er alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken. We werken met hydraulische graafmachines en sproeien met water om eventuele stofoverlast tegen te gaan. We werken alleen op werkdagen van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur. De H.L. Wichersstraat blijft tijdens de sloopwerkzaamheden bereikbaar voor voetgangers, fietsers en autoverkeer.