header werkzaamheden vrijheidsplein 6-8 sept 2016.jpg

Proefsleuven Expositielaan en Laan van de Vrede

Van 6 september 2016 t/m 8 september 2016

Waar?

In de Expositielaan en de Laan van de Vrede, bij het Vrijheidsplein.

Wat?

Proefsleuven graven als voorbereiding op de rioleringswerkzaamheden aan het Vrijheidsplein. Een proefsleuf is een smalle sleuf haaks over de weg. Zo kan worden bepaald welke kabels en leidingen er nu in de bodem liggen.

Wanneer?

Dinsdag 6 september t/m donderdag 8 september 2016.

Hinder?

De rijbaan van de Expositielaan wordt gedeeltelijk afgezet, ter hoogte van het fietspad van het Vrijheidsplein. Ook wordt een deel van de rijbaan van de Laan van de Vrede afgezet (ter hoogte van het fietspad van het Vrijheidsplein). Het verkeer kan wel passeren. Bij de werkzaamheden wordt gebruikt gemaakt van kleine graafmachines. Dit kan lichte geluidsoverlast geven.