streetview hoek Waterloolaan Hereweg.jpg

Pompproef hoek Waterloolaan-Hereweg

Van 5 juli 2016 t/m 31 augustus 2016

Waar?

Hoek Waterloolaan-Hereweg, in het groen.

Wat

Wiertsema & Partners voert in opdracht van Combinatie Herepoort een pompproef uit. Hiermee wordt onderzocht hoe doorlatend de grondopbouw is. Dit is nodig om effecten op het grondwater tijdens de ombouw te voorkomen.

Wanneer

In juli en augustus worden ter voorbereiding peilfilters en bronnen aangebracht. De pompproef wordt uitgevoerd in augustus en september.

Hinder

Bij de pompproef wordt een aggregaat gebruikt. Omdat deze in een geluidsdichte kast zit, verwachten we hier geen geluidsoverlast van. Het onderzoek heeft geen nadelige effecten op de grondwaterstand. Het opgepompte water wordt via leidingen geloosd op het riool. Het verkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.