Bouwer met oranje veiligheidsvest en helm bij een viaduct

Pompproef bij Brailleweg


Waar?

Brailleweg, ter hoogte van de onderdoorgang met de A28.

Wat

Wiertsema & Partners voert in opdracht van Combinatie Herepoort een pompproef uit. Hiermee wordt onderzocht hoe doorlatend de grondopbouw is. Dit is nodig om effecten op het grondwater tijdens de ombouw te voorkomen.

Wanneer

In week 32 en 33 worden ter voorbereiding peilfilters en bronnen aangebracht.
De pompproeven worden uitgevoerd vanaf week 34 en duren naar verwachting tot week 37.

Hinder

Bij de pompproef wordt een aggregaat gebruikt. Omdat deze in een geluidsdichte kast zit, verwachten we hier geen geluidsoverlast van. Het onderzoek heeft geen nadelige effecten op de grondwaterstand. Het opgepompte water wordt via leidingen geloosd op het riool.