20160422 parallelweg Europaweg weer open _105230 Foto John Brouwer.jpg

Grondboringen van Hereweg tot Europaweg

Van 29 juni 2016 t/m 1 juli 2016

Waar

Hereweg, Kempkensberg, H.L. Wichersstraat, Oude Winschoterdiep en parallelweg Europaweg.

Wat?

MUG Ingenieursbureau voert (handmatige) grondboringen uit en plaatst peilbuizen voor grondwatermetingen. Soms wordt eerst een boring in het asfalt gedaan. Het onderzoek is nodig voor het vaststellen van de bodemopbouw, het verzamelen van grond- en grondwatermonsters en het bepalen van de doorlatendheid van de (diepe) bodemlagen.

Wanneer

In week 26, op woensdag 29 en donderdag 30 juni, met eventueel uitloop naar vrijdag 1 juli.

Hinder?

Plaatselijk wordt een deel van de weg afgezet met een rijdende wegafzetting (actiekar) en pionnen. Het verkeer kan hier langs. Asfaltboringen (kernboringen) kunnen enig hard geluid geven. Verder wordt overlast tot een minimum beperkt.

Deze werkzaamheden maken deel uit van het verleggen van kabels en leidingen.