46_JvK_20160613_Esparantoskruising_1.jpg

Esperantokruising afgesloten

Van 4 augustus 2017 t/m 14 augustus 2017

Waar?

De spoorwegovergang in het verlengde van de Esperantostraat

Wat?

Afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers

Wanneer?

Van vrijdag 4 augustus 19.00 uur t/m maandag 14 augustus 06.00 uur

Hinder?

Voor alle verkeer gelden omleidingen. Deze zijn met borden aangegeven.