Winschoterdiep - streetview.JPG

Bomenkap talud Winschoterdiep (rijbaan)

Van 12 december 2017 t/m 13 december 2017

Waar?

Op het talud aan het Winschoterdiep (rijbaan) tussen Ziggo en het Oude Winschoterdiep.

Wat?

De bomen en houtopstanden op het talud worden gekapt. Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden uit.

Wanneer?

Maandag 12 december in de avond.

Hinder?

Het kan voorkomen dat er in de periode van kappen omleidingsroutes of verkeersmaatregelen gelden.