20180510_105006-1 informatiekeet waterloolaan.jpg

Bodemonderzoeken Waterloolaan

Van 1 april 2019 t/m 3 april 2019

Waar?

Langs de Waterloolaan.

Wat?

Sonderingen voor bodemonderzoeken.

Wanneer?

De werkzaamheden zijn op dinsdag 2 april tot en met vrijdag 5 april en op maandag 8 april en dinsdag 9 april. De werktijden zijn van 08.00 tot 17.00 uur.

Hinder?

De werkzaamheden zijn overdag. Tijdens de werkzaamheden is de helft van de rijbaan van de Waterloolaan afgezet.