mock up.png

Aanleg Paviljoentuin

Van 27 augustus 2018 t/m 15 april 2019

Waar?

Naast het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid aan de Muntinglaan 2.

Wat?

We bouwen hier een tuin met voorbeelden van materialen en begroeiing die we gaan gebruiken bij de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Wanneer?

Eind augustus 2018 zijn we gestart met de bouw van de tuin met voorbeelden. De verwachting is dat de tuin begin april 2019 klaar is.