afsluiting fietspad westelijke ringweg.jpg

Aanleg leiding in fietspad Concourslaan-L. Springerlaan (Iangs Ring West)

Van 31 mei 2016 t/m 23 september 2016

Waar?

Fietspad Concourslaan-Leonard Springerlaan (aan de oostzijde van Ring West) en wandelpad voor FNV-gebouw.

Wat?

Aanleg elektriciteitsleiding door Enexis, via open ontgraving.

Wanneer?

31 mei tot 23 september 2016 (naar verwachting).

Hinder?

Fietspad en wandelpad buiten gebruik. Aan- en afvoer klinkers, asfalt en zand via Concourslaan noordzijde.

Deze werkzaamheden maken deel uit van het verleggen van kabels en leidingen rond het Vrijheidsplein.

fietspad oostzijde westelijke ringweg v2