streetview papiermolenpark.jpg

Aanbrengen peilbuizen Papiermolenpark en Maaslaan

Van 7 december 2016 t/m 8 december 2016

Waar?

In het park bij De Papiermolen en de Maaslaan. De precieze locaties zijn door de gemeente Groningen aangewezen.

Wat?

Aanbrengen peilbuizen voor aanvullend onderzoek naar het grondwaterpeil.

Wanneer?

Woensdag 7 december 2016.

Hinder?

De hinder voor de omgeving is beperkt. De werkzaamheden zijn alleen overdag.