Overlast voor omwonenden

Hinder voor de omgeving

Als je in de buurt van de zuidelijke ringweg woont, dan moet je rekening houden met verschillende vormen van bouwhinder, zoals bouwverkeer, geluid, stof, trillingen en omleidingen. Onze inzet is om deze hinder zo veel mogelijk te beperken tot een acceptabel niveau. Hierbij moeten we voldoen aan de wettelijke eisen en lokale verordeningen. Daarbij gelden onder andere de Algemeen Plaatselijke Verordening Groningen (APV) en de Beleidsregels Bouwhinder 2013 van de gemeente Groningen.

Voordat we ergens aan de slag gaan, lichten we de omwonenden en bedrijven in. We laten weten welke werkzaamheden we wanneer uitvoeren en welke maatregelen we treffen om de overlast te beperken. Want overlast is niet leuk, zeker niet als je erdoor wordt verrast.

Vind je dat er sprake is van ontoelaatbare overlast? Dan kun je een verzoek indienen voor compensatie. Combinatie Herepoort heeft hiervoor twee regelingen.

Ontoelaatbare overlast

Vind je dat er sprake is van ontoelaatbare overlast? Dan kun je een verzoek indienen voor compensatie. Combinatie Herepoort heeft hiervoor twee regelingen:

1. Hotelovernachting

Bij ernstige bouwhinder bij je woning buiten de reguliere werktijden, zoals geluidsoverlast die boven de toegestane norm uitkomt, kun je een verzoek doen om in een hotel te overnachten. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je op het betreffende adres woont.

2. Alternatieve werklocatie

Als je vindt dat er sprake is van ontoelaatbare hinder bij een thuiswerklocatie, kun je een verzoek indienen voor een alternatieve werklocatie. Je komt hiervoor in aanmerking als je geen andere werkplek hebt en kunt aantonen dat je op het betreffende adres een vaste werkplek hebt.

Verzoek indienen

Als je denkt dat je in aanmerking komt voor de compensatieregeling van Combinatie Herepoort, dan kun je dit verzoek opsturen naar:

Combinatie Herepoort
t.a.v OM - compensatieregeling
postbus 2133
9704 CC Groningen

Of mailen naar: info@combinatieherepoort.nl

Combinatie Herepoort zal je situatie beoordelen en neemt contact met je op. Pas nadat is geconstateerd dat je in aanmerking komt voor de compensatieregeling zullen wij inzage vragen in de onderstaande stukken:

Voor een hotelovernachting vragen we inzage in:

  • een kopie van het huurcontract of het eigendomsbewijs van de woning;
  • een geldig legitimatiebewijs of een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Voor een alternatieve werklocatie vragen wij inzage in:

  • een kopie van het huurcontract of het eigendomsbewijs van de woning of werkplek
  • een geldig legitimatiebewijs of uittreksel uit het bevolkingsregister
  • een inschrijving van de KvK op het (woon)adres en een toelichting van de werkzaamheden op die plek.