Uitvoering

De ombouw van de zuidelijke ringweg start in de zomer van 2017. De planning is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 zijn afgerond. De ombouw wordt uitgevoerd door Combinatie Herepoort.

Combinatie Herepoort bestaat uit Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV (Grijpskerk), Koninklijke Sjouke Dijkstra BV (Leek), Roelofs Wegenbouw BV (Den Ham) en Jansma Drachten BV.

Eind 2017 begint de ombouw van de zuidelijke ringweg. De planning is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 klaar zijn. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Er worden tijdelijke wegen aangelegd zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk kan doorrijden.

Voordat gestart kan worden met de aanpak van de zuidelijke ringweg, is het nodig in de omgeving kabels en leidingen te verleggen. Hiermee is in de zomer van 2015 al begonnen. Tot eind 2017 worden de verleggingen gedaan door de eigenaars van de kabels en leidingen. Vanaf 2018 neemt Combinatie Herepoort het verleggen van kabels en leidingen mee in de ombouwwerkzaamheden.

Als voorbereiding op de ombouw doet Combinatie Herepoort sinds de zomer van 2016 onderzoeken op en nabij de zuidelijke ringweg. Deze onderzoeken zijn nodig voor het opstellen van het definitief ontwerp en voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Combinatie Herepoort is al gestart met enkele werkzaamheden die voor het verkeer op de ringweg nauwelijks tot geen hinder opleveren. Begin 2017 is de aanleg van een busop- en afrit bij P+R Hoogkerk van start gegaan. Deze gaan in november 2017 open voor het busverkeer. Begin 2017 is ook de bouw van de Helperzoomtunnel gestart. Deze vervangt de spoorwegovergang bij de Esperantostraat, die om veiligheidsredenen moet sluiten. De Helperzoomtunnel gaat naar verwachting half 2018 open voor verkeer.