Uitvoering

Combinatie Herepoort voert de ombouw van de zuidelijke ringweg uit. Dit duurt nog tot de zomer van 2024.

Aanbesteding
Combinatie Herepoort won in mei 2016 de aanbesteding en kreeg daarmee de opdracht het project Aanpak Ring Zuid uit te voeren. De aanbesteding is zowel op prijs als kwaliteit beoordeeld. De gegadigden moesten een vormgevingsplan indienen en konden daarnaast extra scoren op het voorkomen van verkeershinder, meer duurzaamheid en maatregelen om de risico's van het project te beperken.

Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden gefaseerd uit. Er worden tijdelijke wegen aangelegd zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk kan doorrijden.

Voorbereiding
Als voorbereiding op de ombouw zijn in de omgeving van de zuidelijke ringweg allerlei kabels en leidingen verlegd. Hiermee is in de zomer van 2015 al begonnen. Tot eind 2017 werden de verleggingen gedaan door de eigenaars van de kabels en leidingen. Vanaf 2018 neemt Combinatie Herepoort het verleggen van kabels en leidingen mee in de ombouwwerkzaamheden.

Sinds de zomer van 2016 voert Combinatie Herepoort onderzoeken uit op en nabij de zuidelijke ringweg. Deze onderzoeken zijn nodig voor het opstellen van het definitief ontwerp en voor het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Aan de slag
Begin 2017 is de bouw van de Helperzoomtunnel gestart. Deze vervangt de spoorwegovergang bij de Esperantostraat, die om veiligheidsredenen moet sluiten.

Begin 2018 is de busop- en afrit bij P+R Hoogkerk geopend.

Goed zichtbaar is dat begin 2018 bomen zijn gekapt bij de zuidelijke ringweg. De bomen moesten worden verwijderd omdat ze in de weg staan voor de ombouw. Voor elke boom die verdwenen is, komt een nieuwe terug. Een deel van de bomen is verplant.

Bij de Brailleweg is in februari 2018 een begin gemaakt met de aanleg van een tijdelijk viaduct en een tijdelijke weg. In maart 2019 is de tijdelijke weg in gebruik genomen voor verkeer richting Julianaplein.

Op de zuidelijke ringweg, tussen Julianaplein en Europaweg, heeft Combinatie Herepoort een tijdelijke weg aangelegd. Deze noordbaan is in juli 2018 opengesteld, de zuidbaan in februari 2019.

Contact
Heb je een vraag over werken bij of zaken doen met de aannemer Combinatie Herepoort?
Bel dan naar (050) 810 00 02 of stuur een e-mail naar info@combinatieherepoort.nl.

Kijk hier voor de actuele vacatures.