Veiligheid

Veiligheid

De weg komt deels onder de grond te liggen. Is dat wel veilig?

Ja. Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep verdwijnt de zuidelijke ringweg onder de grond: hij wordt verdiept aangelegd. Bij het ontwerpen van dit weggedeelte zijn ook brandweer, politie en ambulancediensten betrokken. Het is uniek dat dit al zo vroeg in het proces gebeurt. Voor het verdiepte weggedeelte is een veiligheidsplan gemaakt waarin staat welke voorzieningen en maatregelen noodzakelijk zijn. Het plan is gebaseerd op eisen uit de wet- en regelgeving en op specifieke onderzoeken naar de veiligheid in verdiepte weggedeeltes.

Welke risico's zijn er voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de omgebouwde zuidelijke ringweg?

Door het project verandert er ten opzichte van de huidige situatie niets in de vervoersstromen van gevaarlijke stoffen. Uit onderzoek blijkt dat er geen grote risico’s zijn voor de omgeving en de omwonenden. Het ‘groepsrisico’ (de kans dat per jaar een grote groep personen hieraan overlijdt) blijft ruim onder de norm. De veiligheid verbetert zelfs, doordat het verkeer bij het Julianaplein en Vrijheidsplein geen verkeerslichten meer treft.

Lees meer over dit onderwerp in het deelrapport Externe veiligheid, een bijlage bij het Milieueffectrapport.