Aanpak Ring Zuid

Projectbureau Aanpak Ring Zuid
Projectbureau Aanpak Ring Zuid handelt namens het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Groningen. Het projectbureau staat onder leiding van projectdirecteur Ton Swanenberg. Er werken medewerkers van Rijkswaterstaat, provincie, gemeente en externe bureaus. Verder zijn er medewerkers bij Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie die niet bij het projectbureau werken, maar wel bij het project betrokken zijn.

Bevoegd gezag
De minister van Infrastructuur en Milieu is namens het Rijk het bevoegd gezag voor de zuidelijke ringweg Groningen. Dit betekent dat de minister de besluiten neemt over dit project. Rijkswaterstaat voert het project voor de minister uit. Omdat het project consequenties heeft voor de provincie Groningen en de gemeente Groningen, werkt Rijkswaterstaat nauw samen met beide overheden. Samen vormen zij de stuurgroep Aanpak Ring Zuid. In de stuurgroep zitten de directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de gedeputeerden en wethouders die Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Ordening in hun portefeuille hebben.

Stuurgroep
De huidige samenstelling van de stuurgroep:

Provincie Groningen:
Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk (Verkeer en Vervoer)
Gedeputeerde Patrick Brouns (Financiën)

Rijkswaterstaat Noord-Nederland:
Hoofdingenieur-directeur Erica Slump

Gemeente Groningen:
Wethouder Paul de Rook (Verkeer en Vervoer)
Wethouder Roeland van der Schaaf (Stadsontwikkeling)

Medewerkers van het projectbureau Aanpak Ring Zuid
Medewerkers van het projectbureau Aanpak Ring Zuid