6 juli 2020 - Bijlage: brief minister aan Tweede Kamer