canvas-JvK_20161116_RemcoWilting_1

Vragen aan de expert: Remco Wiltink (Combinatie Herepoort) over onderzoeken in de omgeving

Sanne Heesterbeek14 december 2016JulianapleinOostWestZuiderplantsoen


Combinatie Herepoort, de aannemer van de ombouw van de zuidelijke ringweg, voert sinds de zomer allerlei onderzoeken uit in de omgeving van de ringweg en op de weg zelf. Remco Wiltink, manager conditionering van Combinatie Herepoort, legt uit waarom dat nodig is.

Wat doet Combinatie Herepoort op dit moment?

Combinatie Herepoort is na het winnen van de aanbesteding begonnen met het opstellen van het definitief ontwerp voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Ook zijn we bezig met het aanvragen van de vergunningen die we straks nodig hebben.

Waarom zijn daarvoor onderzoeken in de omgeving nodig?

Bij het maken van het ontwerp hebben we allerlei informatie nodig. We moeten bijvoorbeeld weten hoe de bodemopbouw is, zodat we kunnen berekenen hoe stevig de nieuwe bouwwerken moeten worden. Maar we moeten ook onderzoek doen voor het aanvragen van vergunningen. Dat is verplicht. Zo moeten we onderzoeken hoeveel bomen er precies in het gebied staan, wat de precieze samenstelling is van het asfalt en of ergens nog explosieven in de grond zitten.

Waarom maken jullie geen gebruik van onderzoeken die al eerder zijn gedaan?

Dat doen we wel, maar die informatie is niet altijd toereikend. Voordat het ontwerp bekend was, is er verkennend onderzoek gedaan. Nu moeten we soms aanvullend onderzoek doen. Zo hebben we voor sommige locaties informatie over sonderingen tot 20 meter diepte, maar voor ons ontwerp moeten we dat weten tot op 40 meter diepte. Deze onderzoeken kun je pas doen als het ontwerp bekend is. Het is maatwerk.

Wie bepaalt hoeveel onderzoeken er worden gedaan?

Bij het doen van onderzoeken houden we ons aan de normen en richtlijnen. Anders kunnen we geen omgevingsvergunning aanvragen. We hebben er geen baat bij om meer onderzoeken te doen dan nodig is.

Wanneer zijn de onderzoeken klaar?

Het gros van de onderzoeken is voor het eind van 2016 afgerond. Het kan wel zijn dat bepaalde uitkomsten om nader onderzoek vragen. Bijvoorbeeld als blijkt dat er ergens kans is op interessante archeologische vondsten. Ook straks, tijdens de werkzaamheden, is het mogelijk dat er nog onderzoeken worden gedaan. Zo moeten er tijdens de uitvoering ook nog kabels en leidingen worden verlegd. Daar is altijd nog een onderzoek in de omgeving voor nodig.

Wat doen jullie om hinder voor het verkeer te beperken?

Onderzoeken die op dezelfde plek moeten worden gedaan, proberen we zo veel mogelijk te combineren. De wegbeheerder bepaalt of een onderzoek overdag kan worden gedaan of dat de hinder daarvoor te groot is. Dan moeten we buiten de spits of ’s nachts aan het werk, als er veel minder verkeer is. Het liefst werken wij ook overdag natuurlijk, maar we hebben het niet voor het zeggen.

Wat wordt er gedaan om de overlast voor de omgeving te beperken?

We maken altijd gebruik van de meest moderne machines en apparatuur, die minder geluidsoverlast veroorzaken. Zo hebben we laatst aggregaten gebruikt die het geluid enorm dempen. Die kunnen we zelfs ’s nachts laten draaien. Als overlast onvermijdelijk is, lichten we de omwonenden van tevoren in. Dan weten ze waar ze aan toe zijn. Overigens brengen niet alle onderzoeken overlast met zich mee voor omwonenden. Op sommige plekken bij de ringweg wonen geen mensen in de buurt. En we werken niet altijd met machines.

Heeft u een vraag over de onderzoeken die Combinatie Herepoort uitvoert? Stel uw vraag in de reacties!


Lees ook: