canvas-JvK_20160615_LydiaGorter_2

“Voordat we een kabel of leiding verleggen, moet er eerst heel wat gebeuren”

Sanne Heesterbeek22 juni 2016


Lydia Gorter is bij Enexis werkzaam als Medewerker Engineering. In die functie is zij betrokken bij het voorbereiden van het verleggen van kabels en leidingen. Misschien vallen haar werkzaamheden wat minder op dan de werkzaamheden die buiten zichtbaar zijn, maar zonder de inzet van mensen zoals Lydia zou de aanpak van de zuidelijke ringweg niet mogelijk zijn.

“Voordat we een kabel of leiding verleggen, moet er eerst heel wat gebeuren”, legt Lydia uit. “We maken plantekeningen, vragen vergunningen aan, doen bodem-, asbest-, en explosievenonderzoek, graven proefsleuven en maken verkeersplannen. Ook maken we werkomschrijvingen, informeren we omwonenden en stakeholders en doorlopen we de complete aanbestedingsprocedure, in samenwerking met afdeling Inkoop.”

Aanbesteding

“De werkzaamheden die wij moeten verrichten voor de ombouw van de zuidelijke ringweg, zijn zo omvangrijk dat we ze moeten aanbesteden. Voordat we het werk op de markt zetten, moeten we een groot deel van de bovengenoemde stappen regelen.”

“Daarnaast vragen wij regelmatig de expertise van externe partijen. Als we alle benodigde informatie bij elkaar hebben, moeten we dit nader omschrijven in de werkomschrijving, ook wel het ‘bestek’. Deze procedure kost ongeveer drie maanden. Vanaf het moment van publicatie van de aanbesteding, totdat we het werk kunnen gunnen, zijn we ook weer drie maanden verder. Al met al zijn we een half jaar bezig met de voorbereiding van een (deel)project.”

Overlast beperken

“Samen met Aanpak Ring Zuid hebben we ervoor gekozen om onze werkzaamheden voor de zuidelijke ringweg op te splitsen in meerdere deelprojecten. Zo proberen we de overlast voor de omwonenden, bedrijven en weggebruikers zo veel mogelijk te beperken. Maar ook houden we het werk zo ‘behapbaar’ voor onszelf en onze aannemers. In totaal hebben we zes deelprojecten, waarvan we op dit moment twee projecten in uitvoering hebben.”

Verantwoordelijkheid

“Wat ik het leukste aan mijn werk vind, is dat ik van mijn leidinggevende veel verantwoordelijkheid en vrijheid krijg om mijn werk te doen en om me te ontwikkelen. Het samenwerken in een projectteam draagt ook bij aan die ontwikkeling. Kennis delen is tenslotte kennis vermenigvuldigen. Projecten van deze omvang geven mij een uitdaging, een hoop energie en voldoening in mijn werk!”


Lees ook: