canvas-20190522_JvK_Jeroen_Durk_04

'Samen voorbereiden op ‘bijzonder pittige klus’Deze zomer begint Combinatie Herepoort met de aanleg van de bouwkuip waarin de toekomstige verdiepte ligging van de ringweg wordt gebouwd. Het bouwen van de verdiepte ligging wordt een bijzonder pittige klus, erkennen Jeroen Reessink van Aanpak Ring Zuid en Durk Boonstra van Combinatie Herepoort.

Waar komt het verdiepte weggedeelte precies?

Jeroen: “Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg van Groningen acht meter diep aangelegd. Hier verdwijnt de weg dus uit het zicht. Over dit verdiepte weggedeelte komen drie brede ‘deksels’. Op deze deksels wordt het Zuiderplantsoen aangelegd. Dit verdiepte weggedeelte gaan we bouwen in een enorme bouwkuip van ruim een kilometer lang.”

Impressie Verdiepte Ligging web
Impressie van de verdiepte ligging, ter hoogte van de Hereweg.

Wat maakt de aanleg van de verdiepte ligging zo pittig?

Jeroen: “Dat de ringweg dwars door de stad loopt, is een gegeven. Dat betekent dat de werkruimte beperkt is. Vlak naast de bouwkuip is bebouwing en groen en aan de noordzijde rijdt het verkeer. Onder de grond liggen tal van kabels en leidingen. Dat alles maakt de bouw complex, en dat betekent ook dat de risico’s groot zijn. Als er iets misgaat, kan dat grote effecten hebben. Het is dus van groot belang dat we het werk op een veilige en beheerste manier kunnen uitvoeren. En daarbij willen we ook de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk beperken.”

Kan het verkeer tijdens de bouw van de verdiepte ligging op de zuidelijke ringweg blijven rijden?

Durk: “Ja, in principe wel. Om de verdiepte ligging te kunnen bouwen, hebben we een tijdelijke weg aangelegd. De ringweg is als het ware een stukje naar het noorden opgeschoven. Op de oude zuidbaan van de ringweg rijdt nu geen verkeer meer. We hebben al een begin gemaakt met de sloop hiervan. Op deze plek gaan we straks de bouwkuip maken. In de zomervakantie van 2019 moeten we de huidige zuidbaan stremmen, zodat we de damwanden kunnen intrillen die de bouwkuip gaan vormen.”

"Aannemer Combinatie Herepoort heeft als eis meegekregen dat de klus veilig en beheerst moet worden uitgevoerd."

Jeroen Reessink (Aanpak Ring Zuid)

Wat zijn de risico’s bij het aanleggen van de verdiepte ligging voor de omgeving en welke

maatregelen worden genomen om de risico’s te beperken?

Jeroen: “De risico’s hangen samen met de keuze voor de bouwmethode. Er zijn verschillende bouwmethodes mogelijk, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Op dit moment onderzoeken we wat de mogelijkheden en de risico’s zijn. We bekijken bijvoorbeeld wat de effecten van de aanleg van de verdiepte ligging zijn op de grondwaterstand. Een van de risico’s is dat de grondwaterstand verandert. Dit zou dan effect kunnen hebben op het groen in het Sterrebos of het kan leiden tot het verzakken van panden. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Aannemer Combinatie Herepoort heeft als eis meegekregen dat de klus veilig en beheerst moet worden uitgevoerd. Samen met de aannemer en het waterschap bekijken we hoe we deze risico’s kunnen beheersen. Het is de bedoeling dat de aannemer in het najaar de knoop doorhakt over de bouwmethode. Het waterschap moet hier een vergunning voor verlenen.”

Maar dan is het bouwen van de bouwkuip al in volle gang.

Jeroen: “Dat klopt. We hebben besloten om het bouwen van de bouwkuip en het bouwen van de verdiepte ligging van elkaar los te koppelen. De bouwkuip wordt zo gebouwd dat hij geschikt is voor verschillende bouwmethodes van de verdiepte ligging.”


Lees ook: