canvas-20210122_Lorien_Arna_02 HR

Ontwerpers Studio L A: ‘Het uitkijkpunt aan de Hereweg is straks een plek van verbinding en herinnering’Hoe kan architectuur een bijdrage leveren aan de maatschappij, aan de verbinding tussen mensen onderling en aan de band met hun leefomgeving? Bovendien zonder daarbij de historie uit het oog te verliezen? Lorien Beijaert en Arna Mačkić van Studio L A maken er hun werk van. Via een minicompetitie kreeg Studio L A de opdracht voor het ontwerpen van een uitkijkpunt. Dit Geheugenbalkon staat straks bij de verdiepte ligging ter hoogte van de Hereweg.

Lorien en Arna hebben de uitkijktoren vormgegeven in opdracht van Kunstpunt Groningen (voorheen: Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK)). De uitkijktoren biedt straks zicht op de Hereweg en het nieuwe Zuiderplantsoen. Eind april is Combinatie Herepoort gestart met de bouw van het uitkijkpunt. Lorien: “Het wordt een plek waar mensen samen kunnen komen. Vooral in combinatie met het prachtige park dat daar straks ligt.” Het hoogste punt bevindt zich op 13 meter boven de grond en biedt daarmee een weids uitzicht. Niet alleen op het park, maar ook een unieke blik vanaf de oude ringweg in de verdiepte ligging die daar aangelegd wordt.

Verbinding tussen verleden en heden

Arna: “We noemen het balkon dan ook een inkijk- en uitkijktoren.” De toren verbindt het heden met het verleden, vandaar ook de naam Geheugenbalkon. Heel sterk verwerkt in het bouwwerk zelf: er wordt een bestaand stuk ringweg, inclusief vangrail, hergebruikt. “Daaromheen hebben we een stalen constructie ontworpen waarin de trap naar boven is verwerkt. Een nieuwe jas, om een bestaand en herkenbaar element. Eenmaal boven sta je letterlijk op het oude wegdek, maar dan met uitzicht op een nieuwe omgeving.”

'Wij kijken bij onze ontwerpen altijd naar hoe het gebied zich tot op dat moment heeft ontwikkeld.'

Arna Mačkić (Studio L A)

Wensen van omwonenden

Het ontwerp voor de uitkijktoren is ontstaan vanuit de wens van Kunstpunt Groningen iets te bouwen wat voor langere tijd en meerdere functies bruikbaar is. Ook is het ontwerp gebaseerd op wensen van omwonenden, die via gesprekken zijn verzameld. Juist dat proces past goed bij de wijze waarop Studio L A werkt. Hun ontwerpen zijn inclusief: ontworpen met oog voor de bestaande omgeving en de behoefte.

Meerdere objecten

De uitkijktoren is onderdeel van een serie objecten die in het nieuwe Zuiderplantsoen geplaatst worden. Alle objecten krijgen een heldere zachtrode accentkleur. Lorien: “Objecten moeten in de omgeving passen, maar niet erin opgaan.” De kleurkeuze komt daarmee nogal precies. Er moet bovendien een contrast ontstaan met het grijs van het ringwegbeton. De stalen constructie staat al in delen klaar, Combinatie Herepoort bouwt nu eerst het fundament voor de toren. Daarna wordt een stuk ringweg op de stalen constructie gehesen. Als alles meezit, wordt de uitkijktoren voor de zomer in gebruik genomen.

impressie geheugenbalkon - studio L A (2)
Zo kan het Geheugenbalkon eruit gaan zien. Impressie: Studio L A.

Meerwaarde door maatschappelijke betrokkenheid

Arna en Lorien kennen elkaar van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Lorien: “Daar vonden we elkaar in onze zoektocht naar hoe je als architect een maatschappelijke bijdrage kan leveren met je ontwerpen.” Arna vult aan: “Het is een gegeven dat niets blijft zoals het is. Steden zijn constant in ontwikkeling door allerlei oorzaken. Dat geldt niet alleen voor uitbreiding rondom de stad, maar ook voor herontwikkeling van bestaande stadsdelen. Wij kijken bij onze ontwerpen altijd naar hoe het gebied zich tot op dat moment heeft ontwikkeld. Wat voor functies heeft het gebouw of het gebied gehad en hoe kunnen we die geschiedenis meenemen in de vernieuwing? Maar vooral ook: hoe zorgen we ervoor dat onze ontwerpen mensen een plek geven om op een prettige manier blijvend samen te komen.”

Titelfoto: Jeroen van Kooten.


Lees ook: