20211013_JvK_Cor en Bert_054

Omgevingsmanager Cor Staal van Aanpak Ring Zuid en Bert Kramer, manager processen en stakeholders Combinatie Herepoort: 'Luisteren naar elkaars belangen'

VONC4 november 2021Julianaplein


Omwonenden, weggebruikers, bedrijven en zelfs dieren: de hele omgeving merkt iets van de werkzaamheden van Aanpak Ring Zuid. Omwonenden willen zonder lawaai kunnen slapen, weggebruikers rijden liefst zoveel mogelijk door en bedrijven moeten bereikbaar zijn. Tegelijkertijd wil de broedende reiger in het Sterrebos vooral rust. Een uitdaging voor omgevingsmanager Cor Staal van Aanpak Ring Zuid en Bert Kramer, manager processen en stakeholders Combinatie Herepoort. Hoe wegen zij alle belangen nauwkeurig af?

‘Je zit vaak in een spagaat als het gaat om belangenafweging’

“Sluit je een weg overdag af of voer je de werkzaamheden ’s nachts uit? Dit is slechts een van de keuzes waarvoor we staan”, stelt Cor. Het is volgens hem soms best een lang proces om tot de juiste afwegingen te komen. Cor: “Binnenkort leggen we bijvoorbeeld een tijdelijk kruispunt aan vlakbij het Julianaplein. De bouw heeft veel invloed op al het verkeer en op de omgeving. We hebben zo’n anderhalf jaar naar de beste aanpak gezocht. Gaan we voor korte en heftige hinder? Of smeren we de werkzaamheden uit? Dat betekent minder, maar wel langer overlast. Door goed te overleggen met de belanghebbenden en door onze rekenmodellen erop los te laten, hebben we een passende oplossing gevonden. We leggen het tijdelijke kruispunt in dertien weken en in fasen aan. Zo blijft Groningen bereikbaar en beperken we de overlast voor het verkeer tot een aantal korte perioden. Bovendien hoeven we hierdoor minder lang ’s nachts te werken. Dat is weer prettig voor de omwonenden.”

Bereikbaarheid versus veiligheid

Een ander voorbeeld van belangen die soms tegenstrijdig zijn: bereikbaarheid versus veiligheid. Cor: “We willen tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk fietsroutes openhouden. Groningen is immers een echte fietsstad. Maar om de bereikbaarheid van Groningen te verbeteren, leggen we ook een viaduct aan. Dat levert onherroepelijk meer vrachtverkeer langs de fietsroutes op. Uiteraard heeft dit impact op de veiligheid van het fietsverkeer.”

“Je zit vaak in een spagaat als het gaat om belangenafweging”, vult Bert aan. “Gelukkig komen we er altijd uit. Het is heel belangrijk dat je in contact blijft met alle partijen en naar elkaar luistert. Op die manier ken je elkaars belangen, kun je afwegingen onderbouwen en samen tot oplossingen komen.”

Een bundeling van goede ideeën

Belangen afwegen gaat volgens Bert niet altijd over overlast. “Je kunt de belangen van de omgeving ook op een hele positieve manier meenemen in je project. Het ontwerp van het nieuwe Zuiderplantsoen vind ik hiervan een mooi voorbeeld. Dat maken we samen met de omgeving. Op de plek waar de ringweg onder de grond verdwijnt, komt een nieuw park. We hebben hiervoor met Kunstpunt Groningen en met de inwoners om tafel gezeten. De leukste ideeën kwamen voorbij. Buurtbewoners wilden graag een ontmoetingsplek, Kunstpunt Groningen kwam op het idee om verschillende ‘ontmoetingsobjecten’ te laten maken. Door deze samenwerking is Groningen straks een mooi park en cultuurroute rijker en hebben omwonenden een fijne ontmoetingsplek. Iedereen vond het prachtig om hierover mee te denken en ook worden bewoners bij de vervolgstappen betrokken.”


Lees ook: