canvas-20180507_JvK_Marce_Kampmanl_1

Marcel Kampman, projectleider Combinatie Herepoort: ‘We maken ruimte voor de bouw van het nieuwe viaduct’Tot en met 1 juni zijn er ’s nachts werkzaamheden aan de zuidkant van de Brailleweg. Er wordt dan ongeveer tweehonderd meter damwand aangebracht. Een flinke klus! Waarom is dit nodig? Waarom ’s nachts en wat betekent het voor omwonenden? Projectleider Marcel Kampman weet er alles van.

Er komt een nieuw en groter viaduct over de Brailleweg, met een op- en afrit naar de stad voor het A28-verkeer. De Brailleweg wordt ook breder en onder de A28 komt een verdiept fietspad. “Om het nieuwe viaduct te kunnen bouwen, hebben we ruimte nodig”, begint Marcel Kampman. “We leggen daarom een bypass aan voor het verkeer van de A28. Ook komt er een tijdelijke hulpbrug. Daarna slopen we het oude viaduct en bouwen we gefaseerd een nieuw viaduct met op- en afritten. De damwanden die we nu aanbrengen, zijn nodig voor de bypass.”

Flink hoogteverschil

Er is namelijk een flink hoogteverschil tussen de A28, de hulpbrug, het aanlegniveau van het nieuwe viaduct en het verdiepte fietspad. Marcel: “Een talud kunnen we natuurlijk niet loodrecht aanbrengen. Daarom plaatsen we damwanden en het gebied ertussen hogen we op met zand. Zo kunnen we het grote hoogteverschil oplossen.”

Beperken overlast

De damwanden zijn per stuk ongeveer 16 meter lang. Ze worden via een grote hijskraan met trilblok aangebracht in de grond. Marcel: “Tijdens het werk moeten we de A28 en de Brailleweg deels afsluiten. Dit zijn belangrijke verkeersaders voor Groningen. Door ’s nachts te werken, zit de stad overdag niet op slot. Tegelijkertijd letten we op de leefbaarheid voor omwonenden en nemen we maatregelen om de overlast te beperken.”

‘Door ’s nachts te werken, zit de stad overdag niet op slot’

Marcel Kampman (Combinatie Herepoort)

Speciale verlichting

Een voorbeeld daarvan is het ‘hoogfrequente trilblok’ waarmee de kraanmachinist werkt. Marcel: “Hiermee kan hij het aantal trillingen steeds aanpassen en heel precies werken. Daardoor is de wrijving tussen damwanden zo laag mogelijk en dat scheelt lawaai. Ook de verlichting op de kraan en op de tijdelijke lichtmasten is aangepast. We werken met amberkleurige verlichting, minder fel voor omwonenden en ook fijner voor vleermuizen die zich in de omgeving bevinden. De werkzaamheden beginnen steeds rond 21.00 uur en duren tot ongeveer 06.00 uur. De mensen die heel dicht op het werk wonen, bieden we de mogelijkheid om tijdelijk elders te verblijven.”

‘Met een speciaal trilblok kan de kraanmachinist heel precies werken. Dat scheelt lawaai!’

Marcel Kampman (Combinatie Herepoort)


Lees ook: