20230510_JvK_Koos Tegelaar_037

Koos Tegelaar (Provincie Groningen): ‘We vragen veel van de scheepswerven’

John12 mei 2023Oost


De hoge Euvelgunnerbrug in de ringweg kan vanaf eind april tot half augustus niet opengedraaid worden. Het draaimechanisme is verwijderd als voorbereiding op het vervangen van de brug in de zomervakantie. Met de scheepvaart zijn voor deze periode goede afspraken gemaakt, legt Koos Tegelaar van de provincie Groningen uit. Vanaf half augustus is de brug weer volledig in werking.

Als inspecteur scheepvaart is Koos Tegelaar verantwoordelijk voor de afsluitingen op de vaarwegen in de provincie. Daarbij heeft hij zowel oog voor de weggebruiker als voor de vaarweggebruiker. “Ik heb altijd te maken met meerdere belangen. Automobilisten willen dat de autowegen zo min mogelijk gestremd zijn. De scheepvaart wil zo weinig mogelijk verstoringen van de vaarroutes. Mijn rol is om de noodzakelijke afsluitingen voor iedereen behapbaar te houden.” Koos doet dit werk als sinds 2004. “Ik kom zelf uit de scheepvaart, ik heb jaren gevaren. Daarom weet ik uit ervaring wat de gebruiker van de vaarweg tegenkomt.”

Doorvaarthoogte

De hoge brug over het Winschoterdiep heeft een doorvaarthoogte van maar liefst 7 meter. “Dat is ons geluk, want alle lege en geladen binnenvaartschepen kunnen onder de brug door. Bij normaal peil, moet ik erbij zeggen. In de natte periodes van het jaar, tussen oktober en maart, kan het water wel 30 tot 40 cm hoger zijn. De waterstand heeft ook te maken met of ze bij Delfzijl het hoge water kunnen spuien in de zee. Als de wind verkeerd staat, kan dat niet en hebben we langer te maken met een hoog waterpeil. De doorvaarthoogte is dan lager.”

20230510_JvK_Koos Tegelaar_019
Koos Tegelaar. Foto's: Jeroen van Kooten.

Scheepswerven

De reguliere binnenvaart heeft er dus amper last van dat de hoge Euvelgunnerbrug enige tijd niet open kan. “Het zijn vooral de scheepswerven die hier last van hebben. Die zitten onder andere in Foxhol en Martenshoek. Hier wordt ongeveer elke zes weken een nieuw schip afgebouwd. De schepen die klaar zijn, moeten vanaf de scheepswerf worden versleept naar Delfzijl. Daar worden ze gekeurd en daarna gaan ze de zee op.” Voor deze schepen is er geen alternatief, zegt Koos. “Deze schepen moeten wel door de hoge Euvelgunnerbrug, dat is de enige mogelijkheid. Ik zou graag willen dat er een alternatieve route was, haha. Dat had veel gescheeld.”

Voor het afsluiten van de hoge Euvelgunnerbrug heeft Koos overleg gevoerd met de scheepswerven. “We vragen heel veel van ze, want scheepswerven plannen hun opdrachten meer dan een jaar vooruit. Ze kunnen tegen hun opdrachtgever moeilijk zeggen dat het schip later wordt afgeleverd. Daar zitten vaak boeteclausules aan vast.”

'Het uithijsen van het brugdek is voor de aannemer erg kostbaar.'

Uithijsen

Aannemer Combinatie Herepoort komt de scheepswerven tegemoet door tot half augustus het brugdek drie keer weg te halen. “De scheepswerven zouden het liefst willen dat de brug elke week open gaat. Maar dat is voor de aannemer, die het brugdek met kranen moet uithijsen, erg kostbaar. Uiteindelijk zijn de scheepswerven akkoord gegaan, op voorwaarde dat in deze periode de brug drie keer open kan. In overleg met Groningen Bereikbaar en de wegbeheerder Rijkswaterstaat zijn we overeengekomen deze transporten in de nachturen te doen. De reden hiervoor is dat het wegverkeer er dan minder last van heeft en overdag gewoon kan doorrijden. De transporten in de nachturen betekent voor de scheepswerven wel een extra kostenpost. Het was echt lastig om hier een oplossing te bereiken waarin alle partijen zich konden vinden.”

Recreatievaart

Ook voor de recreatievaart heeft het afsluiten van de hoge Euvelgunnerbrug gevolgen. “Recreanten met een hoog schip, zoals zeilschepen, kunnen er ook niet langs. We zitten nu midden in het vaarseizoen. Gelukkig hebben we de jachthavens in de provincie vooraf geïnformeerd. Als het goed is, is iedereen op de hoogte van de werkzaamheden.”

De hoge Euvelgunnerbrug moet worden vervangen omdat de ringweg wordt verbreed. De brug wordt niet bediend in de periode van 24 april tot en met zondag 13 augustus 2023. In deze periode zijn er drie momenten waarop schepen hoger dan 7 meter de brug kunnen passeren. De brug wordt dan tijdelijk uitgehesen. In deze nachten moet de ringweg in beide nachten worden afgesloten voor het autoverkeer. De eerste afsluiting was in de nacht van 8 op 9 mei. De volgende afsluiting is eind mei.

230427 Verwijderen val Raymond Bos Beeldnummer 08852
Het tijdelijk verwijderen van het brugdek (de 'val') van de hoge Euvelgunnerbrug, eind april. Foto: Raymond Bos.

Lees ook: