canvas-20170420_JvK_BertKramer_01licht

Bert Kramer (Combinatie Herepoort): “Rekening houden met de omgeving, maar hinder is onvermijdelijk”

John24 mei 2017


Combinatie Herepoort is achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen van de ombouw van de zuidelijke ringweg. Wat gebeurt er allemaal en hoe wordt de omgeving daarbij betrokken? Dat vroegen we aan omgevingsmanager Bert Kramer.

“Onze belangrijkste taak is nu het uitwerken van het ontwerp, op basis van de eisen van de opdrachtgever”, legt Kramer uit. “Alles wat we ontwerpen, leggen we ter goedkeuring voor aan projectbureau Aanpak Ring Zuid. Als het ontwerp goedgekeurd is, kunnen we een uitvoeringsplan gaan maken. Daarin staat hoe we het ontwerp gaan bouwen, dus met welke technieken. Daaruit blijkt ook welk materieel en welke grondstoffen we nodig hebben.”

Omgeving

Combinatie Herepoort heeft de opdracht gekregen om ook een plan te maken waarin staat hoe de gevolgen voor de omgeving worden beperkt. “Laten we een concreet voorbeeld nemen: het viaduct bij de Hereweg. We beschrijven eerst wat we hier gaan doen, bijvoorbeeld beton storten, asfalt leggen. Per activiteit beschrijven we vervolgens wat de mogelijke invloed is op de omgeving, zoals bouwverkeer en lawaai. Daarna schrijven we op welke maatregelen we treffen om de wijk bereikbaar, leefbaar en veilig te houden en hoe we hierover communiceren.”

Hinder

Met de ontwerpplannen en de uitvoeringsplannen gaat Combinatie Herepoort vervolgens de omliggende wijken in, meestal via een informatiebijeenkomst. “Zo kunnen we de omwonenden informeren over wat er gaat gebeuren en hen alle gelegenheid geven hun vragen te stellen. Ook kunnen we dan nog bekijken of er speciale wensen zijn waar we in de uitvoering rekening mee kunnen houden. Denk aan een school die ons vraagt geen werkzaamheden met veel geluidshinder te plannen in de examentijden. Voordat we echt met de uitvoering beginnen, informeren we de omwonenden met een brief. Daarin staat precies wat er wanneer gaat gebeuren, welke hinder we verwachten en wat we doen om de hinder te beperken. Ook staat erin bij wie men terecht kan met vragen. Verder gaan we gedurende de werkzaamheden stewards inzetten. Zij zijn aanwezig bij de werkzaamheden en zijn het aanspreekpunt voor de buurt.”

Onvermijdelijk

Ondanks alle maatregelen wil Kramer benadrukken dat hinder onvermijdelijk is. “Daar willen we open over zijn. Iedereen in de stad gaat het merken, of je nu automobilist bent, fietser of direct omwonende. We moeten er samen doorheen.”


Lees ook: