canvas-20181024_JvK_AOG_02b (2) foto bert kramer en marco sanders

Bert Kramer en Marco Sanders: "Zo snel mogelijk weer verder met de werkzaamheden"

John6 november 2018


We merken dat het voor veel mensen niet duidelijk is wat er nu gebeurt bij het project Aanpak Ring Zuid. Al liggen voor het oog van de buitenwereld de grote werkzaamheden stil, achter de schermen wordt er hard gewerkt. De kleinere werkzaamheden waar al toestemming voor is gegeven, worden ook uitgevoerd. Omgevingsmanagers Bert Kramer (van aannemer Combinatie Herepoort) en Marco Sanders (van opdrachtgever Aanpak Ring Zuid) geven in een gesprek bij een kop koffie antwoorden op vragen over de huidige situatie.

Is er sprake van onenigheid tussen Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort?

Sanders: Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hebben samen vastgesteld dat we tegen problemen aanlopen. Het gaat om problemen met de planning van het project, de kwaliteit van de voorbereiding, de kwaliteit van het werk en de samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. We zijn hierover met elkaar in gesprek, maar komen nog niet op alle punten tot een oplossing. Dit belemmert de voortgang.”

Wordt erover gedacht het plan voor de ombouw aan te passen?

Sanders: “Nee, het plan voor de zuidelijke ringweg, dat in de basis is vastgelegd in het Tracébesluit, staat niet ter discussie. Er is geen enkele aanleiding om dit aan te passen.”

Toch ligt het grote werk nu buiten stil.

Sanders: “Dat klopt. De stagnatie komt vooral doordat er nog geen definitief ontwerp voor de hele ombouw is. De aannemer heeft namelijk niet alleen de opdracht om de weg om te bouwen, maar ook om eerst het ontwerp hiervoor te maken. Dit gaat in twee stappen: een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp. Eerst zou de aannemer alle definitieve ontwerpen voor het hele project tegelijkertijd inleveren. Later is afgesproken dat dit in fases voor delen van het traject aangeleverd mag worden. Als opdrachtgever beoordelen wij of de ontwerpen voldoen aan de gestelde eisen. Maar we verschillen van mening over de interpretatie van een aantal eisen. Voordat de ontwerpen kunnen worden afgerond, moeten we eerst overeenstemming bereiken over de eisen.”

Kramer: “De discussie gaat er bijvoorbeeld ook over dat wij vinden dat je soms moet kijken naar de gedachte áchter de eis. Een eis is bijvoorbeeld dat op de ringweg altijd in beide richtingen twee rijstroken beschikbaar zijn. Graag willen we met de opdrachtgever bekijken waarom die eis is gesteld. In dit geval heeft de eis te maken met bereikbaarheid. Wellicht zijn er mogelijkheden om deze bereikbaarheid op een andere manier te garanderen.”

"We willen voorkomen dat we een planning bekendmaken die later weer moet worden herzien.”

Marco Sanders (omgevingsmanager Aanpak Ring Zuid)

Waarom stelt Aanpak Ring Zuid deze eisen?

Sanders: “Deze eis hebben we gesteld vanwege de bereikbaarheid van de stad. We willen dat het verkeer zo goed mogelijk doorstroomt. Het gaat ook om de belangen van de omwonenden en de natuur. We kunnen en willen niet zomaar van zulke eisen afstappen. Als de aannemer het doel van deze eis op een andere manier wil bereiken, moet ze met een goed onderbouwd voorstel komen. En daar zijn vaak ook andere partijen bij betrokken. Als het gaat om afwijking van eisen die gaan over bereikbaarheid, is afstemming met Groningen Bereikbaar en met wegbeheerders nodig. In andere gevallen is er afstemming nodig met kabels- en leidingbeheerders en vaak ook met bewoners en bedrijven. Dit overleg moet vooraf gebeuren en kost tijd.”

Waarom is er nu geen planning bekend?

Sanders: “In de laatste planning die de aannemer aan ons heeft voorgesteld, zitten nog enkele zaken die in strijd zijn met de gestelde eisen. Zolang we hierover nog in gesprek zijn, heeft het niet zo veel zin om over de planning te communiceren. We willen voorkomen dat we een planning bekendmaken die later weer moet worden herzien.”

Kramer: “We wachten ook de adviezen van de commissie-Hertogh af. Deze commissie, met mensen namens ons en namens de opdrachtgever, gaat adviezen uitbrengen over het vervolg. De voorzitter van de commissie heeft laten weten het advies in elk geval voor het einde van het jaar aan te leveren. Na ontvangst van het advies van de commissie-Hertogh zullen de bestuurders van Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort hierover samen besluiten nemen. Dit kan van invloed zijn op de planning.”

“Ik wil graag duidelijk maken dat wij als Combinatie Herepoort deze opdracht absoluut tot een goed einde willen brengen."

Bert Kramer (omgevingsmanager Combinatie Herepoort)

Wat doet Combinatie Herepoort op dit moment?

Kramer: “We doen heel veel, al is dat voor een groot deel niet zichtbaar. Ten eerste zijn we bezig met het maken en aanpassen van ontwerpen. Vanaf dit voorjaar hadden we al onze kaarten gezet op het bouwen van de bouwkuip voor de verdiepte ligging in de zomer. Toen deze werkzaamheden niet doorgingen, waren we niet direct klaar om met een ander deel van de klus verder te gaan. Dat het maken van ontwerpen zo lang duurt, heeft onder andere te maken met capaciteitstekort. We hebben een schreeuwend gebrek aan wegontwerpers en geotechnici. Dat geldt voor de hele branche. Daarnaast werken we aan de nieuwe planning. We onderzoeken bijvoorbeeld of we versnellingsmaatregelen kunnen nemen om de opgelopen vertraging te beperken. Verder zijn we bezig met de organisatie: we brengen veranderingen in de organisatie aan, houden onze processen opnieuw tegen het licht en verbeteren ons kwaliteitssysteem. En tot slot, en dat is wel zichtbaar, voeren we kleinere werkzaamheden uit waarvoor we al wel toestemming hebben. Bijvoorbeeld het renoveren van het viaduct bij het Vrijheidsplein.”

Hoe gaat het nu verder?

Kramer: “Ik wil graag duidelijk maken dat wij als Combinatie Herepoort deze opdracht absoluut tot een goed einde willen brengen. Net als de opdrachtgever hebben we de intentie om zo snel mogelijk weer verder te gaan met de werkzaamheden. En ik ga ervan uit dat we samen met de opdrachtgever enkele maatregelen kunnen bedenken om de opgelopen achterstand gedeeltelijk in te lopen.”

Sanders: “Combinatie Herepoort is achter de schermen hard aan het werk met de ontwerpen, de planning en het verbeteren van de organisatie. Verder zijn we in afwachting van de adviezen van de commissie-Hertogh, die ons ook moeten helpen om snel weer volop buiten aan het werk te gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ons oplossingen zal brengen, waarmee we dit project tot een goed einde kunnen brengen.”


Lees ook: