canvas-JvK_20140522_JanKooi_1

“Aanpak zuidelijke ringweg gebaseerd op achterhaalde uitgangspunten”

Sanne Heesterbeek23 juni 2014Helpman/CoendersborgJulianaplein


Files, vertragingen en langere reistijden: dat zijn vaak ergernissen van mensen die tijdens de spits langs het Julianaplein moeten. Dat is de reden dat de zuidelijke ringweg aangepakt moet worden. Stadjer Jan Kooi is het er op zichzelf volledig mee eens dat er iets aan de bereikbaarheid van het Julianaplein gedaan moet worden, maar vindt dat de huidige plannen volledig zijn doorgeschoten. Volgens Jan Kooi is het huidige plan – ‘een achtbaansweg die bijna een miljard gaat kosten’ – geen passende oplossing voor het probleem. Op Twitter steekt hij zijn mening niet onder stoelen of banken. Wij zochten hem op en hij vertelt wat zijn bezwaren zijn.

Jan Kooi komt oorspronkelijk uit Warffum, maar woont al meer dan dertig jaar in Groningen. Hij heeft eerst heel lang in Helpman gewoond, daarna in de Grunobuurt en nu sinds vijf jaar weer in Helpman. Kooi is werkzaam bij Elpee, zijn eigen platenzaak in de Oosterstraat. “Ik fiets vaak door de stad en ben altijd met de stad begaan” zegt Kooi. “De materie vind ik interessant: het plannen van steden. Het is niet zo dat ik per definitie overal tegen ben. Ik vind het station Europark bijvoorbeeld echt mooi geworden. Maar dit plan voor de aanpak van de Ring Zuid zie ik echt misgaan.”

Uitgangspunten

Kooi is van mening dat er iets niet goed zit in de uitgangspunten voor de aanpak van de ring. “Ik vind het geen goed idee om het plan vooral te richten op doorgaande auto’s, terwijl de wereld razendsnel aan het veranderen is. Het belang van het bezitten van een auto is wereldwijd aan het afnemen. De gevolgen van digitalisering en de deeleconomie begin je nu al overal te zien en dat zal alleen maar toenemen. Als die weg klaar is, over tien jaar, is het hele probleem niet meer in de huidige vorm aan de orde. Vroeger had iedereen een auto nodig, dat is aan het afnemen. Mensen gaan auto’s delen en thuiswerken bijvoorbeeld. Mensen kunnen een auto huren via Greenwheels, ze kunnen een auto delen met de buren. De reden waarom dit plan bedacht is, is achterhaald.”

Vraagtekens

Ervan uitgaande dat de ringweg er komt, zet Kooi ook vraagtekens bij de uitwerking van het plan. Een ringweg zou het verkeer uit de wijken moeten zuigen. In het nieuwe plan worden de wijken Helpman, De Wijert en de Rivierenbuurt afgekoppeld van de ringweg en het verkeer juist die wijken ingejaagd, aldus Kooi. Hierdoor wordt het in de wijken veel drukker. Dit zal, vreest hij, voor veel oponthoud zorgen en het toenemende verkeer zal langs veel scholen komen. “Het enige voordeel is dat het doorgaande verkeer de stad straks drie minuten sneller voorbij kan scheuren. Mensen die in de stad zelf moeten zijn, moeten langs een heleboel stoplichten en worden opgehouden. Dat is onverstandig, zeker in deze tijd. De binnenstad van Groningen heeft het al zo moeilijk!”, zo betoogt Kooi.

Details

Kooi heeft het idee dat alle plannen al vast staan, en dat er weinig meer aan veranderd kan worden. “De veranderingen die nu nog gedaan worden, zijn details. Het lijkt alsof mensen die dit soort plannen maken, blind zijn voor veranderingen in de maatschappij. De ringweg komt er waarschijnlijk toch wel. Over tien jaar is hij af, maar wel met alle rampzalige gevolgen van dien. Dan wordt er gedacht: ‘hadden we nou maar geluisterd naar de kritieken’. Het idee van Arthur Kamminga, een goed doordacht plan, wordt nu vrijwel zonder goede argumenten verworpen. De projectgroep heeft nu nog de kans om het plan structureel aan te passen. Volgens mij zijn er eenvoudiger en vooral goedkopere oplossingen voor de problemen, zo die er al mogen zijn. De oplossing die nu is bedacht, is niet meer het antwoord op het bestaande probleem.”

Reactie projectorganisatie

Verkeersprognoses laten zien dat het autoverkeer in Nederland blijft groeien. De verkeersprognoses zijn gebaseerd op de welvaart- en leefomgevingsscenario’s van het Centraal Planbureau (CBP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (CBL). Hierin zijn economische en maatschappelijke factoren meegenomen, zoals bevolkingsgroei, werkgelegenheid, verplaatsingsgedrag en ook autobezit. In 20101 en 20122 zijn de scenario’s door het CPB en CBL onder de loep genomen. Daaruit bleek dat de scenario’s nog steeds bruikbaar zijn voor het beleid op lange termijn.

Oók in de stad Groningen, die steeds meer het centrum van de regio wordt, neemt naar verwachting de hoeveelheid verkeer toe. Die verkeerstoename dreigt de stad op de lange duur onbereikbaar te maken. Vandaar het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. En vandaar ook een reeks van andere plannen om de stad beter bereikbaar te maken: per auto, maar ook met de fiets, per spoor en per bus. De website www.groningenbereikbaar.nl biedt daarover veel meer informatie.

Voor het project Aanpak Ring Zuid is gebruik gemaakt van de voorgeschreven en beproefde verkeersmodellen. Die laten zien dat door het plan de verkeersstromen anders gaan lopen. Meer over de ringwegen en de Europaweg (de oude A7) bijvoorbeeld, en iets minder door de wijken. Daarbij tekenen we aan dat dat per straat kan verschillen: sommige wegen worden rustiger, andere drukker. De (nieuwe) interactieve verkeerskaart op deze website geeft een beeld van de straten waar de verkeersaantallen veranderen door de ombouw van de zuidelijke ringweg.

De doorstroming van het verkeer over de zuidelijke ringweg wordt beter. Ook dat blijkt uit de verkeersmodellen. Dat komt het doorgaande verkeer ten goede, maar ook het verkeer van en naar Groningen, dat veel omvangrijker is dan het doorgaande verkeer. Reistijden zullen daardoor afnemen, wat Groningen ook op de langere termijn goed bereikbaar houdt, met alle voordelen van dien.

Over het plan Aanpak Ring Zuid is jarenlang nagedacht en gesproken. Het idee van Arthur Kamminga om bij de Hereweg een op- en afrit voor de A28 (let wel: níet voor de zuidelijke ringweg) aan te leggen, is uitvoerig onderzocht, in goed overleg met Arthur Kamminga zelf. De conclusie van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid is dat dit idee naast ontegenzeggelijke voordelen, ook duidelijke nadelen bevatte. De stuurgroep, met daarin vertegenwoordigers van gemeente en provincie Groningen en Rijkswaterstaat, vindt de nadelen uiteindelijk groter dan de voordelen. Doorslaggevend daarbij is dat andere straten in Groningen-Zuid drukker worden als het idee van Arthur Kamminga wordt doorgevoerd. Dat vindt de stuurgroep ongewenst. Overigens wordt op het moment van plaatsing van deze reactie nog aanvullend onderzoek gedaan naar een nieuw idee van Arthur Kamminga: een nieuwe variant op zijn eerdere suggestie.

Voor meer info over de bestendigheid van de toekomstscenario’s:
1) http://www.pbl.nl/publicaties/2010/Bestendigheid-van-WLO-scenarios
2) http://www.cpb.nl/en/publication/actualiteit-wlo-scenarios


Lees ook: