20211215_JvK_Jurjen+Jurry+Jappie_01

"Aanpak Ring Zuid is een schoolvoorbeeld van circulair bouwen"

John12 januari 2022


Bij Aanpak Ring Zuid proberen we zo veel mogelijk bouwmaterialen opnieuw te gebruiken. Denk aan geluidsschermen, bebording, geleiderails, brugdelen of betonnen liggers. Voor ieder onderdeel zoeken we een nieuwe bestemming. Sloopprofessionals Jurjen Guichelaar, Jurry de Boer en Jappie de Vries bundelen hun krachten om zo veel mogelijk circulair te werken.

Het kan zo maar zijn dat een van de geluidsschermen aan de noordzijde van het Julianaplein over een jaar in jouw eigen achtertuin staat als windscherm. "Alle plexiglaselementen uit de geluidsschermen die we weghalen, krijgen een nieuwe bestemming", vertelt Jurry de Boer, projectleider bij Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. "Dat zelfde geldt voor de betonelementen uit de geluidsschermen. Ons doel is om ieder geluidsscherm een tweede leven te geven."

Het cirkeltje rond

Onderdelen van de geluidsschermen die niet één -op-één opnieuw kunnen worden hergebruikt, worden gerecycled. Het staal gaat naar een staalverwerker en betonelementen die niet hergebruikt kunnen worden, gaan naar Gruno Recycling. "Wij ontvangen voornamelijk bouwpuin, betonpuin en bakstenen die we vergruizen", zegt Jappie de Vries, projectleider bij Gruno Recycling. "Dit gruis gebruiken we voor het maken van nieuw beton of menggranulaat voor de fundering. Alles komt uiteindelijk dus weer terug op de bouwplaats."

Upcyclen als doel

Het ideale scenario is dat gebruikte materialen zo veel mogelijk worden ‘geüpcycled’. "Dat betekent dat we materialen verwerken tot een nieuw product, waarbij de kwaliteit van het materiaal gelijk blijft of zelfs toeneemt", legt Jurjen Guichelaar, werkvoorbereider bij Combinatie Herepoort uit. "Schoon betonpuin wat net vergruisd is, kunnen we bijvoorbeeld hergebruiken in nieuw beton. Schoon betonpuin willen we liever niet als fundering gebruiken, omdat het dan z'n waarde verliest. Dat noemen we in vaktermen downcyclen."

'Het kwartje begint langzaam te vallen dat de keuze voor circulaire bouwmaterialen zich op den duur terugbetaalt.'

Tweedehands asfalt

Nog een mooi voorbeeld van upcyclen is het asfalt van de oude ringweg. "Een groot deel van het asfalt gaat naar de asfaltcentrale of komt bij ons", vertelt Jappie. "In beide gevallen wordt het asfalt gerecycled. Dit was dertig jaar geleden nog ondenkbaar, maar de afgelopen decennia hebben we enorme stappen gezet. Daarmee besparen we flink op onze CO₂-uitstoot."

Uitrekenen

De drie heren hebben uitgekiende programma’s om precies uit te rekenen hoeveel CO₂ ze besparen door bouwmaterialen opnieuw te gebruiken. "We merken dat veel opdrachtgevers steeds meer naar deze berekening kijken dan naar het kostenplaatje", vertelt Jappie voorzichtig optimistisch. "Het kwartje begint langzaam te vallen dat de keuze voor circulaire bouwmaterialen zich op den duur terugbetaalt. Zeker als het gaat om het beschermen van onze aarde."

Perfect schoolvoorbeeld

Een constatering die Jurjen kan beamen. "Het demonteren van liggers, het slopen van beton en het frezen van asfalt –  dat brengt normaal natuurlijk ook de nodige kosten met zich mee voor voorbereiding, sloop, demontage en transport. Wellicht dat hergebruik van bouwmaterialen wat extra kost, maar het levert ons ook zeker wat op. We besparen flink wat CO₂ omdat we geen nieuwe materialen hoeven te laten produceren. Die gedachtegang wordt door alle partners binnen Aanpak Ring Zuid gedeeld. Dit project is een schoolvoorbeeld van circulair bouwen."

Marktplaats voor bouwmaterialen

Ook Jurry merkt dat er in de bouwwereld een kentering ontstaat in de manier waarop er gedacht wordt over hergebruikte bouwmaterialen. "Samen met elf andere professionele sloopbedrijven hebben we Insert opgezet, een soort marktplaats om circulair bouwen te stimuleren. Hier zetten we materialen op die vrijkomen bij sloopwerkzaamheden. Aannemers kunnen uitzoeken welke materialen ze opnieuw willen gebruiken. Het is een mooi vervolg op de bruggenbank, met tweedehands onderdelen voor een brug. Circulair bouwen is straks de nieuwe norm."


Lees ook: