canvas-JvK_20150527_Wicherstraat_A02

Bij u in de straat (7): H.L. Wichersstraat

Sanne Heesterbeek28 mei 2015Zuiderplantsoen


Wat betekent het plan voor de zuidelijke ringweg voor de straat waarin u woont? Deze rubriek maakt dat duidelijk, in woord en beeld. In aflevering 7: de H.L. Wichersstraat.

De H.L. Wichersstraat loopt langs de zuidkant van de zuidelijke ringweg tussen het Winschoterdiep en de Verlengde Meeuwerderweg/Verlengde Lodewijkstraat. Ter hoogte van de H.L. Wichersstraat loopt de afrit van de zuidelijke ringweg naar het Winschoterdiep. De straat vormt de noordelijke rand van de buurt De Linie in de Oosterpoortbuurt.

,27978445Kaartje_HLWichersstraat
De H.L.Wichersstraat (rood gemarkeerd). Bron: Google Maps.

De straat vroeger

In 1913 kocht de gemeente het terrein ten zuiden van de Oosterpoortbuurt, aan de rand van de Meeuwerderbaan. Ze reserveerde de grond voor woningbouwverenigingen en maakte hiervoor een stratenplan. Een van de straten in dit stratenplan was de H.L. Wichersstraat. In 1915 bouwde woningbouwvereniging 'Volkshuisvesting' (de voorganger van Lefier) aan de H.L.Wichersstraat een complex van 60 woningen. Dit zijn de eerste sociale huurwoningen in Groningen. De H.L. Wichersstraat ligt op het terrein waar tot 1904 houtzaagmolen ‘De Zaayer’ stond.

In de jaren ‘60 van de vorige eeuw werd de zuidelijke ringweg aangelegd. Tot die tijd vormde de H.L. Wichersstraat de zuidelijke rand van de Oosterpoortbuurt. Na de aanleg van de zuidelijke ringweg werd de straat van deze wijk afgesneden en kwam de straat aan de zuidkant van de zuidelijke ringweg te liggen.

Ten zuiden van de H.L. Wichersstraat was van 1907 tot 2001 de houthandel van de Firma Nanninga gevestigd. De houthandel kreeg bij de aanleg van de H.L. Wichersstraat een nieuwe hoofdtoegang en een kantoorgebouw aan de zuidzijde van de straat. Nu ligt op het voormalige terrein van de houthandel de woonwijk De Linie. Deze buurt werd aan het begin van deze eeuw gebouwd.

1785_23711 historische foto H.L. Wichersstraat
De H.L. Wichersstraat in 1980 met op de voorgrond houthandel de Firma Nanninga, kijkend naar de achterkant van de woningen aan de zuidzijde. Bron: www.beeldbankgroningen.nl (1785-23711).

Meer historische foto's van de H.L. Wichersstraat.

De straat nu

De H.L. Wichersstraat is een smalle straat met veel groen en bomen. Er zijn negen parkeerplaatsen langs de straat, drie aan de noordkant en zes aan de zuidkant. Ook is er een klein parkeerterrein aan de noordkant van de straat met plek voor ongeveer vijftien auto’s. Naast het parkeerterrein ligt een speeltuintje met een glijbaan, een rekstok en twee wipkippen. Tegenover het parkeerterrein, aan de zuidzijde van de straat, staat het kunstwerk ‘Vrouw Wichers’. Dit kunstwerk is in 1985 door de straatbewoonster Mette Bus gemaakt.

Aan de westkant van de straat kunnen fietsers en voetgangers via een fietstunneltje onder de zuidelijke ringweg naar de Meeuwerderweg. Naast het fietstunneltje zit in het talud van de zuidelijke ringweg muziekoefenruimte het ‘Viadukt’ en ‘Onderhoudswinkel Oosterpoort’ (ingang aan de Meeuwerderbaan). Achter de huizen aan de noordzijde loopt de afrit ‘37a Groningen - Oosterpoort’ van de zuidelijke ringweg naar het Winschoterdiep.

De meeste woningen in de H.L. Wichersstraat zijn in eigendom van de woningcorporatie Lefier. Aan de zuidzijde staan ook enkele particuliere woningen.

,84647790HLWichersstraat_huidige_situatie
De H.L. Wichersstraat nu, kijkend naar het oosten. Links het parkeerterrein en de speeltuin. Aan de rechterkant op de voorgrond het voormalige kantoorgebouw van houthandel Firma Nanninga en het beeld ‘Vrouw Wichers'.

De straat na de ombouw

Ter hoogte van de H.L. Wichersstraat wordt de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd. Hiervoor worden de woningen aan de noordzijde van de straat afgebroken en verdwijnt de muziekoefenruimte het ‘Viadukt’ en ‘Onderhoudswinkel Oosterpoort’. Voor het ‘Viadukt’ en de onderhoudswinkel wordt naar een nieuwe locatie gezocht. De huizen aan de zuidkant van de straat hoeven voor de uitbreiding van de ringweg niet afgebroken te worden.

Over de verdiepte zuidelijke ringweg komen in totaal drie ‘deksels’ (overkappingen). Ter hoogte van de H.L. Wichersstraat komt de meest oostelijke deksel. Hier ontstaat tussen het spoor en het Oude Winschoterdiep een nieuwe openbare ruimte ter grootte van de Vismarkt. De openbare ruimte is onderdeel van het toekomstige Zuiderplantsoen. De woningen aan de zuidkant van de H.L. Wichersstraat liggen direct aan het Zuiderplantsoen en hebben straks uitzicht op het plantsoen en de woningen aan de Meeuwerderbaan. Samen met bewoners uit de Oosterpoortbuurt en De Linie wordt bepaald hoe het plantsoen op deze plek eruit gaat zien.

,31598623Plankaart_HLWichersstraat
De H.L. Wichersstraat (rood gemarkeerd) in de nieuwe situatie direct gelegen aan het Zuiderplantsoen.
,80941947HLWichersstraat_2030
Impressie van de H.L. Wichersstraat in de nieuwe situatie, kijkend naar het westen. Aan de rechterkant zie je de Meeuwerderbaan. Aan de linkerkant de buurt De Linie. De woningen aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat zijn afgebroken.

De straat tijdens de ombouw

Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg moeten de huizen aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat worden afgebroken. De sloop is gepland in de tweede helft van 2016. Op de plek van de gesloopte huizen komt de ringweg onder de grond te liggen. De verdiepte ringweg komt op zo’n twaalf meter van de huizen aan de zuidzijde. Omdat voor de werkzaamheden ruimte nodig is, komen de parkeerplaatsen in de straat tijdens de ombouw te vervallen.

Update:

Op 1 november 2016 is een begin gemaakt met de afbraak van de woningen aan de noordzijde. Woningcorporatie Lefier heeft inmiddels besloten ook de woningen aan de zuidzijde af te breken. Dat gebeurt in 2018.

JvK_20150527_Wicherstraat_A02
Foto: Jeroen van Kooten

“Ik hoop dat er in het Zuiderplantsoen een plek komt waar we kunnen tuinieren”

Margriet Stegmeyer (zuidzijde)

Margriet Stegmeyer woont al 4,5 jaar aan de zuidzijde van de H.L Wichersstraat. Ze zit aan de overkant in de straat met haar vriend Wieger van den Bosch in het zonnetje een kopje koffie te drinken. Pal naast de moestuintjes, die worden onderhouden door de wijkbewoners. “Het is een ontzettend sociaal buurtje en het woont hier fijn. Maar er gaat de komende tijd wel van alles veranderen.”

Margriet en Wieger zijn redelijk op de hoogte van de plannen. “Maar we volgen het niet op de voet”, zegt ze. “Ik ga ook niet meer naar vergaderingen. Je leest af en toe nog wel iets in het wijkkrantje en we hebben laatste nog eens de maquette bekeken. Over het algemeen zijn we goed geïnformeerd met folders, bijeenkomsten en brochures.”

Woningen zuidzijde opknappen

“In principe zijn we ook niet tegen de plannen”, zegt Margriet. “We wonen wel een paar jaar in een bouwput, maar het Zuiderplantsoen dat we ervoor terugkrijgen is wel heel mooi.” In principe is het nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de woning van Margriet. “Aan de overkant van de straat worden de woningen gesloopt, maar ik heb nog geen idee wat er met de zuidzijde gaat gebeuren. De kans bestaat natuurlijk dat ze er iets nieuws neerzetten. Maar eigenlijk vind ik het zonde, want de architectuur is best mooi. Ze moeten het opknappen. Maar ik geloof ook wel dat er dan in sommige woningen veel moet gebeuren.”

Straat met sociaal karakter

Daarnaast hoopt ze dat er wat over blijft van het sociale karakter van de straat. “De huizen hebben niet allemaal een tuin en ik moest daarom wel even slikken toen ik hier enigszins noodgedwongen kwam wonen”, legt ze uit. “Ik had al wel snel door dat het speeltuintje altijd leeg was en dus heb ik de gemeente gevraagd of ik er een tuintje mocht beginnen. Ze waren meteen enthousiast. Nu onderhouden we de moestuintjes met tien bewoners. Mensen komen in actie en we spreken en zien elkaar veel vaker. De straat is daardoor echt tot bloei gekomen.”

Go with the flow

“En nu gaat alles veranderen. Ik ben een beetje van ‘go with the flow’. Ik zie wel wat er allemaal gaat gebeuren. Ik hoop wel dat als we hier kunnen blijven wonen, dat er in het park een plek komt waar we bijvoorbeeld kunnen tuinieren.” Een soort aardbeienplukplek, dat lijkt Margriet en Wieger wel wat. “Een mooie plek waar jan en alleman kan samenkomen. Het hoeft niet eens voor alleen de bewoners te zijn.”

JvK_20150527_Wicherstraat_B01
Foto: Jeroen van Kooten

“We willen hier helemaal niet weg!”

Renzo en Alie Cornelis (noordzijde)

Renzo en Alie Cornelis wonen al 32 jaar in hun knusse woning aan de noordzijde van de H.L. Wichersstraat. “Ik ben in deze straat zelfs geboren en getogen. Al met al heb ik 52 jaar van mijn leven doorgebracht in deze straat. Dat de woningen aan de noordzijde straks plat gaan, dat gaat ons aan het hart. We willen hier helemaal niet weg”, zegt Renzo.

“In het begin was hier nog helemaal geen ringweg. De bouw daarvan is voor ons het begin van alle ellende geweest”, zeggen Renzo en Alie in koor. Ze pakken er nog maar eens een artikel bij uit het Groninger Dagblad van 24 januari 2002. Toen ging het nog over de bouw van de nieuwe woonwijk Europapark. “Ik zit het nog even terug te lezen, maar Renzo zei toen al dat ons huis uiteindelijk zou worden gesloopt”, zegt Alie.

Verhuizen

“Ongeveer twee weken geleden hebben we te horen gekregen dat deze huizen nog maximaal een jaar bewoond mogen worden. De eigenaar van de woning, woningcorporatie Lefier, gaat zoeken naar een andere geschikte woning voor ons. Dat gaan we zelf niet doen”, zegt Renzo. Volgens Alie zou het allemaal heel snel kunnen gaan. “We beginnen maar vast met opruimen, want voor hetzelfde geld moeten we binnen een paar weken verhuizen.”

Sociale buurt

Dit vooruitzicht valt het echtpaar zichtbaar zwaar. “Renzo heeft hier het grootste deel van zijn leven doorgebracht, maar ik vind het hier ook heel fijn wonen. Het is een ontzettend sociaal buurtje en ik denk niet dat we ooit weer in zo’n leuke straat terechtkomen. Iedereen groet elkaar, ook al ken je diegene niet zo goed. Aan de andere kant is het ook weer een beetje een nieuw begin en krijgen we er misschien iets anders moois voor terug.”

Maar Renzo blijft stellig. “Nee, ik wil hier gewoon niet weg. Maar wat kun je er tegen doen. Helemaal niets, want de plannen liggen vast. Naar al die bijeenkomsten gaan we dan ook al lang niet meer. We moeten het er maar mee doen. Op zich is zo’n park mooi, maar onze overburen zitten jarenlang in een enorme bouwput.”

Woning Lefier

“We hopen maar dat we iets geschikts terug krijgen”, zegt Alie. “We hebben goede ervaringen met Lefier en ik hoop dan ook dat we bij hun weer een andere woning kunnen krijgen. Ik hoop alleen dat we niet in een seniorenwoning terecht komen, daar voel ik me nog wat te jong voor.”






Lees ook: