canvas-JvK_20150114 _Hoorensediep_1

Bij u in de straat (3): Hoornsediep

Sanne Heesterbeek27 januari 2015Julianaplein


Wat betekent het plan voor de zuidelijke ringweg voor de straat waarin u woont? Deze rubriek maakt dat duidelijk, in woord en beeld. In aflevering 3: het Hoornsediep (oostzijde).

Het Hoornsediep is de naam van twee straten aan weerszijden van het gelijknamige kanaal, ook wel het Noord-Willemskanaal genoemd. In dit artikel gaat het om de straat aan de oostzijde van het kanaal, aan de rand van de Rivierenbuurt. Deze straat ligt in het verlengde van de Vondellaan, loopt langs het Parkwegviaduct/Emmaviaduct, kruist de Parkweg en eindigt als oprit van het Emmaviaduct. Door het plan Aanpak Ring Zuid verandert de situatie in het meest zuidelijke deel van het Hoornsediep, het gedeelte tot de Rivierenhof.

04,15227ec0073c99f8d21ce013a80f41cd443e5_f2112
Het Hoornsediep. Bron: Google Maps

De straat vroeger

Waar nu het Noord-Willemskanaal stroomt, kronkelde tot halverwege de 19e eeuw de Drentse Aa, zo is te lezen in het bestemmingsplan Oud Zuid van de gemeente Groningen (2009). Tussen 1857 en 1861 werd de Drentse Aa gekanaliseerd. Langs het Noord-Willemskanaal, ter hoogte van de huidige zuidelijke ringweg, stonden aan een insteekhaven twee houtzaagmolens. De eerste bebouwing in het gebied ontstond in de loop van de 19e eeuw langs de Paterswoldseweg. De Rivierenbuurt werd in drie fases aangelegd, verspreid in de periode 1918 tot circa 1970. In 1938 werd de Parkbrug opgeleverd. Met de bebouwing langs het Hoornsediep, de Rijnstraat en de Berkelstraat werd kort voor de Tweede Wereldoorlog een begin gemaakt. In de jaren na de oorlog is de bebouwing voltooid. Begin jaren zestig begon de bouw van het Emmaviaduct, gevolgd door de aanleg van de zuidelijke ringweg.

,861157576907a9d3edcae132274e6370e854b94_f2113
De oostzijde van het Hoornsediep in 1968. Het Emmaviaduct is nog niet gereed. Het verkeer vanaf het Julianaplein in de richting van de binnenstad zorgt voor een file, ter hoogte van de IJsselstraat. Foto NoNeFo, www.beeldbankgroningen.nl (1785-8277).

De straat nu

Na de ombouw van de zuidelijke ringweg sluit het Hoornsediep niet meer aan op de Vondellaan. Ook het verkeer vanaf de A28 richting de Rivierenbuurt gaat niet meer via het zuidelijke deel van het Hoornsediep. Daardoor neemt het verkeer op dit deel van het Hoornsediep sterk af. Het Hoornsediep gaat samen met de Maaslaan de zoom van de Rivierenbuurt vormen. Deze twee wegen lopen straks in elkaar over. De weg naar het centrum – via de Brailleweg en het Emmaviaduct – schuift op richting het Noord-Willemskanaal en komt een stuk verder van de woningen af te liggen. Het vrijkomende gebied wordt ingevuld met groen. Het meest zuidelijke deel van de weg naar het centrum komt op maaiveldniveau te liggen. Deze weg heeft een afslag naar de Rivierenhof, zodat de Rivierenbuurt toegankelijk blijft.

5,314216405d70cf8f7bd67a56f7bcf8d8e7f7294_f2114
Het Hoornsediep nu, op de plek waar het verkeer vanaf de A28 richting Rivierenbuurt invoegt. Bron: Google Streetview.

De straat na de ombouw

Na de ombouw van de zuidelijke ringweg sluit het Hoornsediep niet meer aan op de Vondellaan. Ook het verkeer vanaf de A28 richting de Rivierenbuurt gaat niet meer via het zuidelijke deel van het Hoornsediep. Daardoor neemt het verkeer op dit deel van het Hoornsediep sterk af. Het Hoornsediep gaat samen met de Maaslaan de zoom van de Rivierenbuurt vormen. Deze twee wegen lopen straks in elkaar over. De weg naar het centrum – via de Brailleweg en het Emmaviaduct – schuift op richting het Noord-Willemskanaal en komt een stuk verder van de woningen af te liggen. Het vrijkomende gebied wordt ingevuld met groen. Het meest zuidelijke deel van de weg naar het centrum komt op maaiveldniveau te liggen. Deze weg heeft een afslag naar de Rivierenhof, zodat de Rivierenbuurt toegankelijk blijft.

,780489953563262d50028c129fa2f27e373542a6_f2115
De toekomstige plattegrond van het zuidelijke deel van het Hoornsediep. Bron: Plankaart Aanpak Ring Zuid.
,2354824f01e0a16674f4ad03e079a2f96087d8f_f2116
Bovenaanzicht van de Maaslaan (onder), die overgaat in het Hoornsediep (links). Bron: Inrichtingsplannen Aanpak Ring Zuid.

Het Hoornsediep (ten zuiden van de Rivierenhof) wordt een 30 km-uur weg met verkeer in twee richtingen. Het asfalt wordt vervangen door klinkers. Het fietspad verdwijnt, de fietsers kunnen gewoon gebruikmaken van de weg, net als op de Maaslaan. Aan weerszijden van de weg komen parkeerplaatsen. Fietsers kunnen de weg richting centrum gelijkvloers oversteken, met behulp van verkeerslichten. Via het fietspad langs het Noord-Willemskanaal – dat een tweerichtingsfietspad wordt – kunnen ze naar de zuidelijke stadswijken rijden.

Bolfoto Hoornsediep - Julianaflay GR

JvK_20150114 _Hoorensediep_1
Foto: Jeroen van Kooten

Door: Persbureau Tammeling

Ronald Mengerink woont aan het Hoornsediep pal tegenover het Emmaviaduct dat het Julianaplein met het centrum verbindt. Dat er vlak voor zijn deur een hoop te gebeuren staat, doet hem niet zo veel. “Het werd hoog tijd dat de ringweg wordt aangepakt. Als ik naar het verkeersplein kijk, staat het daar altijd vast”, zegt Mengerink terwijl hij in de richting van het Julianaplein wijst. “Ik ben blij dat ik er niet iedere dag langs hoef te rijden”.

Mengerink woont nu zo’n drie jaar met veel plezier op de hoek van het Hoornsediep en de Rivierenhof. Om zich te informeren over de werkzaamheden, heeft hij vorig jaar de informatiemarkt in Martiniplaza bezocht. Het beeld dat hij daar kreeg, stemde hem positief. ‘Er moet wat gebeuren. Dus dan kun je wel dwars gaan liggen, maar daar schiet de stad niets mee op.”

Weinig last

In het plan van Aanpak Ring Zuid wordt het Emmaviaduct vlak voor het huis van Mengerink verlaagd. Bang voor overlast is hij echter niet. Van de weg die voor zijn huis ligt, heeft hij weinig last. “De bussen zijn tegenwoordig zo stil, die hoor je bijna niet. En de wanden langs de weg lossen ook al veel op.”

Mengerink is wat bezorgder over het feit dat het asfalt van het Hoornsediep wordt vervangen door klinkers. ”Ik weet niet of ik daar wel blij mee ben. Asfalt heeft namelijk een dempende werking op het geluid van banden. Met klinkers hoor je wel meer lawaai.”

“Het werd hoog tijd dat de ringweg wordt aangepakt!”

Ronald Mengerink

Wel is hij blij met het invoeren van een snelheidslimiet van 30 km/uur. “Dat vind ik een goede ontwikkeling. Bovendien staat er in de plannen dat het verkeer fors gaat afnemen. En we krijgen meer parkeerplekken. Hoewel parkeren nu ook niet zo’n probleem is.”

Noodzakelijk kwaad

Wat betreft de bereikbaarheid is Mengerink duidelijk: “Die is nu ideaal. Ik rijd zo met een bochtje via de Parkweg het Emmaviaduct op. En we zijn hier goed bereikbaar. Wat dat betreft verandert er niet veel.”

Ook de overlast tijdens de geplande werkzaamheden kunnen hem niet van zijn stuk brengen. “Werkzaamheden zijn een noodzakelijk kwaad”, zegt hij schouderophalend. “Het hoort erbij. Je kunt niet iets aanpakken zonder dat het gepaard gaat met de nodige rommel. Het eindresultaat zal vast de moeite waard zijn.”

Meer historische foto's van het Hoornsediep.


Lees ook: