canvas-JvK_20141203 _Robby_1

Bij u in de straat (2): Hereweg

Sanne Heesterbeek8 januari 2015JulianapleinZuiderplantsoen


Wat betekent het plan voor de zuidelijke ringweg voor de straat waarin u woont? Deze rubriek maakt dat duidelijk, in woord en beeld. In aflevering 2 de Hereweg.

De straat vroeger

De Hereweg is de oudste toegangsweg tot de (binnen)stad van Groningen. Sterker nog: de weg is ouder dan de stad. De Hereweg is een Romeinse weg die in de eerste eeuwen van onze jaartelling is aangelegd, over de Hondsrug. Rond 800 na Christus zijn hierop twee dorpjes ontstaan waarvan de noordelijkste (Cruoninga) is uitgegroeid tot de stad Groningen. In 1765 werd aan de zuidrand van de stad, bij het dorp Helpman, het Sterrebos aangelegd. Bij de aanleg van de zuidelijke ringweg in de jaren zestig, is dit bos in tweeën gedeeld.

1785_01219 historische foto hereweg
Aan het begin van de vorige eeuw namen welgestelde Stadjers op zondagmiddag de tram over de Hereweg naar het Boschhuis, een bekende uitspanning tegenover het Sterrebos. Foto P. Kramer, www.beeldbankgroningen.nl (1785-1219)

Meer historische foto's van het Boschhuis.

De straat nu

Vandaag de dag heeft de Hereweg nog steeds het karakter van een entree. De weg is breed en aan beide zijden ligt een fietspad. De weg begint bij de Natte brug, over het Helperdiepje, en loopt tot de Herebrug. Aan de andere zijde van de Natte brug begint/eindigt de Verlengde Hereweg. Ter hoogte van het Sterrebos kruist de Hereweg de zuidelijke ringweg. In de huidige situatie loopt de zuidelijke ringweg op pijlers over de Hereweg heen en doorsnijdt het Sterrebos. De zuidelijke ringweg heeft op- en afritten naar de Hereweg. Bij de op- en afritten staan verkeerslichten, ook voor de fietsers.

,30479335Hereweg_kaart
De Hereweg loopt vanaf de Natte brug bij Helpman tot aan de Herebrug, die over de diepenring ligt. Bron: Google Maps.
,35952099Hereweg_noordzijde_huidige_situatie
De Hereweg nu, gezien vanuit noordelijke richting, met daaroverheen de zuidelijke ringweg. Bron: Google Streetview.

De straat na de ombouw

De Hereweg heeft een aansluiting op de zuidelijke ringweg via de verbindingsweg die is aangelegd parallel aan de noordzijde van de ringweg. Deze nieuwe weg verbindt de Hereweg met de Brailleweg (in twee richtingen), die aansluit op het Julianaplein. De zuidelijke ringweg kruist de Hereweg nu onder de grond. De ringweg is hier verdiept aangelegd, met daar overheen een deksel. Op het deksel is een park aangelegd: het Zuiderplantsoen, vergelijkbaar met het Noorderplantsoen. Hiermee is het Sterrebos in oude luister hersteld. Ook de kantoortuin van DUO/Belastingdienst maakt deel van het Zuiderplantsoen. Omdat de op- en afritten aan de oostzijde zijn verdwenen, hoeven fietsers richting de binnenstad deze niet meer te kruisen.

Bolfoto Hereweg - Zuidzijde GR

Bolfoto Hereweg - Zuiderplantsoen GR

De straat tijdens de ombouw

De zuidelijke ringweg wordt ter hoogte van de Hereweg verdiept aangelegd. De aanleg van de verdiepte ligging is een omvangrijke ingreep, die op zijn vroegst eind 2016 begint en enkele jaren gaat duren. Wanneer precies is nog niet bekend. Wel is zeker dat de werkzaamheden onvermijdelijk veel overlast zullen geven voor omwonenden en weggebruikers. De aannemer gaat een planning van de werkzaamheden opstellen en de precieze bouwwijze bepalen. Daarbij krijgt hij de opdracht om de overlast zo veel mogelijk te beperken en dit vooraf met omwonenden te bespreken.

Gezien het belang van de Hereweg voor het busverkeer, het fietsverkeer en de hulpdiensten moet de aannemer ervoor zorgen dat de verbinding in stand blijft. Hij mag zelf bepalen hoe hij dat doet, bijvoorbeeld door een tijdelijke weg aan te leggen, door tijdelijk het aantal rijstroken te beperken of door tijdelijk de rijstroken te versmallen. Ook moeten de hulpdiensten te allen tijde zeer snel bij de Van Mesdagkliniek kunnen komen.

JvK_20141203 _Robby_1
Foto: Jeroen van Kooten

Door: Persbureau Tammeling

Robby van der Brug, die in de Rivierenbuurt woont, fietst regelmatig over de Hereweg. Vaak gaat hij dan naar Helpman, om boodschappen te doen. Dat Van der Burg tijdens zijn fietstochtje bij het viaduct van de zuidelijke ringweg over de Hereweg tot twee keer toe bij verkeerslichten moet wachten, neemt hij graag voor lief.

Van den Brug noemt de plannen “zonde van het geld”. “Ik heb persoonlijk niet zo veel met de aanpak in deze vorm. Ik snap het belang wel, maar het kost zo veel geld, terwijl de resultaten vrij verwaarloosbaar zijn”, zegt hij, terwijl hij de illustraties van de nieuwe situatie bekijkt. “Van mij had het allemaal niet gehoeven. Laat mij maar even wachten voor die stoplichten, dat vind ik helemaal niet erg.”

Dat Groningen straks beter bereikbaar is, en dat het verkeer beter door kan stromen, dat leidt volgens Van der Brug alleen maar tot extra drukte. “Het zal voor veel Groningers aanleiding zijn om sneller de auto te pakken”, vermoedt hij. “Maar dat zal dan wel weer goed voor de economie zijn.”

‘Geldverspilling’ of niet, de plannen zien er op de illustraties wel mooi uit, moet ook Van der Brug toegeven. “Van een groter bos en meer groen wordt iedereen blij”, zegt hij. “En dat ik straks in één keer door kan fietsen, is ook leuk. Al zijn het in mijn ogen vooral doekjes voor het bloeden.”

"Laat mij maar even wachten voor die stoplichten, dat vind ik helemaal niet erg"

Robby van der Brug


Lees ook: