canvas-JvK_20160607_Lekstraat_Sjoerdtje_2

Bij u in de straat (13): Lekstraat

Sanne Heesterbeek5 juli 2016Julianaplein


Wat betekent het plan voor de zuidelijke ringweg voor de straat waarin u woont? Deze rubriek maakt dat duidelijk, in woord en beeld. In aflevering 13: de Lekstraat. Deze straat ligt vlak bij de zuidelijke ringweg. In de straat zelf gaat niets veranderen, maar er zijn wel belangrijke veranderingen in de omgeving. Bewoonster Sjoerdtje Beekman houdt haar hart vast.

De Lekstraat ligt in de Rivierenbuurt, de buurt ten noorden van de zuidelijke ringweg, tussen de Brailleweg en de Hereweg. De straat is alleen bereikbaar via de Merwedestraat. Achter de huizen aan de oostkant van de Lekstraat loopt het Fongerspad, dat de rand van het Dinkelpark vormt. Direct ten zuiden van de Lekstraat ligt de zuidelijke ringweg.

De straat vroeger

Het deel van de Rivierenbuurt ten zuiden van de Parkweg is na de oorlog gebouwd. Kort na de bevrijding had Groningen een in puin geschoten binnenstad, enorme woningnood en armoede. Om iedere inwoner van de stad passende huisvesting te kunnen bieden, moest er flink gebouwd worden. In 1951 keurde de gemeenteraad het uitbreidingsplan voor de wijk Rabenhaupt goed. Later ging de wijk Rivierenbuurt heten. De nieuwe wijk kwam ten zuiden van het station en sloot aan op de vooroorlogse bebouwing langs de Parkweg en de Rabenhauptstraat. De zuidelijke rand van de wijk werd bepaald door de ligging van de toekomstige zuidelijke ringweg, die uiteindelijk pas in 1971 open zou gaan.

De straat nu

De Lekstraat is een smalle straat, met aan het eind een keerlus. Achter de keerlus ligt het fietspad dat langs de zuidelijke ringweg loopt. Dat fietspad gaat van de Hereweg langs de zuidelijke begraafplaats naar de Maaslaan. Aan het eind van de Lekstraat, bij de keerlus, staat het Parcival College (voortgezet vrij onderwijs). Het parkeerterrein van de school heeft de ingang aan de Merwedestraat.

Bewoners van de Lekstraat kunnen de zuidelijke ringweg kruisen via de fietstunnel bij de Papiermolen, in het verlengde van de Merwedestraat. Lopend of met de fiets kan men hier doorheen, richting het zwembad.

2248_010204 historische foto Lekstraat
De ingang van de Lekstraat bij de Merwedestraat in 1960. Op de achtergrond is de hellingbaan van De Papiermolen te zien. Foto: Fotobedrijf Piet Boonstra, collectie RHC Groninger Archieven (2248-10204). Klik op de foto voor een vergroting.
Lekstraat google streetview
De Lekstraat nu, gezien naar het zuiden. Achter de bomen aan het einde van de straat ligt de zuidelijke ringweg. Bron: Google Streetview.

De straat na de ombouw

De Lekstraat zelf verandert niet door de ombouw van de zuidelijke ringweg. Wel zijn er veranderingen in de directe omgeving.

Nieuwe verbindingsweg

Er komt een nieuwe verbindingsweg tussen de Hereweg en de Brailleweg. Deze weg loopt parallel aan de huidige ringweg en komt dichter bij de bebouwing. Via deze nieuwe weg kan het verkeer van het Julianaplein naar de Hereweg, en vice versa. De verwachting is dat hier in 2030 (zo'n tien jaar na de afronding van het project) ongeveer 10.500 auto's per dag rijden.

Om omwonenden tegen het verkeerslawaai te beschermen, komt er langs de verbindingsweg en de Maaslaan een geluidsscherm. Ter hoogte van de Lekstraat is het geluidsscherm twee meter hoog. Het geluidsscherm wordt gemaakt van geluidsabsorberend materiaal, met begroeiing van klimop/wilde wingerd en kamperfoelie. Met deze maatregel blijft het verkeersgeluid onder de wettelijke normen. Voor de veiligheid komt er tussen het fietspad en de nieuwe verbindingsweg een kleine wal van ongeveer een meter hoog. Dit walletje wordt van hetzelfde materiaal gemaakt als het geluidsscherm. Hierover is overleg gevoerd met de bewoners.
Slider Lekstraat
Slider lekstraat huidig

De omgeving van de Lekstraat nu (links) en in de nieuwe situatie (rechts). Verschuif de oranje lijn om de verschillen te zien.

Fietstunnel Papiermolen

De bestaande onderdoorgang voor fietsers en voetgangers bij De Papiermolen komt op basis van de huidige plannen te vervallen. Omdat de zuidelijke ringweg ter hoogte van de Lekstraat lager komt te liggen dan nu, kan er op deze plek geen tunnel meer onder de ringweg door.

Update 24 mei 2017: Combinatie Herepoort heeft een oplossing bedacht om de fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen te behouden. De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren. Ook is hiervoor een aanpassing van het Tracébesluit nodig.

30_JvK_20160613_Merwedestraat_01
De huidige fietstunnel tussen de Rivierenbuurt en De Papiermolen.

Voetgangersbrug

Om toch een verbinding te houden tussen de Rivierenbuurt en de andere kant van de zuidelijke ringweg, voorziet het plan in een voetgangersbrug. Voor de voetgangersbrug zijn ontwerpeisen vastgesteld. Zo moeten trillingen door het gebruik van de brug worden voorkomen. Verder moet het voor fietsers zo gemakkelijk mogelijk worden om de brug over te steken. De stijging van de hellingbaan is vergelijkbaar met het Emmaviaduct.

Fietsers die niet gebruik willen of kunnen maken van de voetgangersbrug, kunnen via de Hereweg of de Brailleweg.

Locatie voetgangersbrug_RGB300
Plattegrond van de nieuwe situatie, met daarin het schetsontwerp van de voetgangersbrug.

Update 24 mei 2017: Als de oplossing voor de fietstunnel van Combinatie Herepoort doorgaat, komt de voetgangersbrug te vervallen.

De straat tijdens de ombouw

De ombouw van de zuidelijke ringweg staat gepland voor de periode 2017-2021. Wanneer de aanpassingen in de buurt van de Lekstraat beginnen, is nog niet bekend. Aannemer Combinatie Herepoort stelt momenteel een planning van de werkzaamheden op. Ook gaat de aannemer de precieze bouwwijze bepalen. Daarbij heeft de aannemer de opdracht om de overlast zo veel mogelijk te beperken en dit vooraf met omwonenden te bespreken.

Als voorbereiding op de ombouw is het wel nodig kabels en leidingen te verleggen die in de buurt van de zuidelijke ringweg in de grond liggen. In 2016 zijn ook verleggingen nodig in de omgeving van de Lekstraat. Zo is het fietspad tussen de Hereweg en de Maaslaan nu voor langere tijd afgesloten (tot het voorjaar van 2017). De bewoners zijn over de verleggingen en de hinder geïnformeerd via een nieuwsbrief (pdf), een informatiebijeenkomst en brieven van de aannemer.

Interview met straatbewoner

Interview door Persbureau Tammeling

JvK_20160607_Lekstraat_Sjoerdtje_1

"Ik hou mijn hart vast"

Sjoerdje Beekman

Sinds 1999 woont Sjoerdtje Beekman met haar gezin in de Lekstraat. “Het bevalt ons prima: we vinden het hier prachtig. Maar wél is het zo dat de geluidsoverlast sinds de komst van de DUO-toren zeer sterk is toegenomen. Het lijkt wel of het geluid tegen die toren weerkaatst. Wat de komende werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg betreft: we houden ons hart vast, want we zijn bang dat de geluidsoverlast en fijnstof nog verder toeneemt.”

“We wonen hier met erg veel plezier: lekker veel groen, en dicht bij de stad. Maar de laatste jaren is de ringweg wel veel drukker geworden, en is het geluid dus sterk toegenomen”, zegt Sjoerdtje.

Geluid

“Wat ons in de buurt zorgen baart, zijn de decibellen en verkeersintensiteit die berekend worden op basis van modellen. Ooit gaf oud-wethouder Karin Dekker aan dat het geluid en de hoeveelheid verkeer niet over bepaalde grenzen heen zou komen. Maar die grenzen zijn allang weer verhoogd. En straks zal het nog veel drukker worden op de verbindingsweg, want er zijn geen op- en afritten meer op dat gedeelte van de zuidelijke ringweg.”

Zuidtangent

Volgens Sjoerdtje Beekman ligt de zuidelijke ringweg feitelijk midden in de stad, en is een ringweg midden in een stad gewoon geen goed idee. Volgens haar zou het veel beter zijn geweest wanneer er in het verleden voor een 'zuidtangent' was gekozen. Dat is een nieuwe weg tussen Groningen en Haren, aanzienlijk verder uit het centrum van Groningen.

Fietstunnel

Overigens hoopt Sjoerdtje dat de fietstunnel naar De Papiermolen op een aangepaste wijze kan blijven. “Onze buren hebben namelijk een bureau gevonden dat een andere oplossing heeft bedacht, met behoud van een tunnel. Wij hopen echt dat die oplossing gekozen zal worden. Wat er nu wordt voorgesteld, is een soort van loopbrug met gigantische lange oprit zodat hij ook geschikt is voor fietsers. Daardoor eindigt de oprit bijna in de tuin van onze buren. Dat is echt een slechte oplossing. We voorzien nu al dat de voetgangersbrug niet gebruikt gaat worden. Wij hopen echt dat de fietstunnel op een iets andere plek nog wel kan. Dat lijkt me ook verstandig met het oog op de plannen van de gemeente om de zuidkant van het Hoofdstation te ontwikkelen en daar een fietsroute in op te nemen”.

Geluidsscherm

Dat er een geluidsscherm komt, is op zichzelf een goede zaak, maar Sjoerdtje zegt dat veel bewoners vrezen dat dat onvoldoende zoden aan de dijk zet.

“Kortom: wij wonen hier prima en graag, en we zouden hier ook het liefste blijven. Maar we vrezen toch dat de geluidsoverlast en de hoeveelheid fijnstof, ondanks de maatregelen, sterk zal toenemen. En zeker wanneer het verkeer verder toeneemt, kan dat echt vervelend uitpakken. Ik houd m’n hart vast!”


Lees ook: