canvas-20180120 Verplanten bomen Europaweg - Helperzoomtunnel (6)

Bomen verplanten? Hoe dan?Voor de ombouw van de zuidelijke ringweg moeten veel bomen verwijderd worden. Voor elke boom die verdwijnt, komt ten minste een nieuwe terug. Maar niet elke boom die weg moet, hoeft gekapt te worden. Combinatie Herepoort is bezig een deel van de bomen te verplanten. Dat heeft als voordeel dat bij de nieuwe ringweg straks niet alleen jonge bomen staan, maar ook bomen die wat ouder zijn. Hoe gaat het verplanten van bomen eigenlijk in zijn werk?

Stap 1: onderzoeken welke bomen in de weg staan

Aannemer Combinatie Herepoort heeft onderzoek gedaan naar welke bomen en houtopstanden voor de werkzaamheden in de weg staan. Daarvoor is het nieuwe ontwerp vergeleken met de huidige situatie.

Stap 2: bomen aanwijzen die verplantbaar zijn

Vervolgens is bekeken welke bomen in aanmerking komen voor verplanting. Dat hangt af van een aantal zaken. Sommige boomsoorten zijn kwetsbaar en zouden een verplanting niet overleven. Ook de grootte van de boom is van belang. Voor kleine bomen is verplanten vaak niet de moeite waard. De kosten van verplanten zijn dan veel hoger dan het aanschaffen van een nieuwe boom, die bovendien een grotere kans heeft aan te slaan. Tot slot is ook de huidige standplaats van de boom bepalend. Bomen die bijvoorbeeld in een trottoir staan, hebben vaak een wijdvertakte beworteling. Er moet dan een groot deel van de kluit worden afgesneden, wat de overlevingskansen klein maakt.

Stap 3: ter voorbereiding bomen rondsteken

Meerdere bomen langs de zuidelijke ringweg bleken wel geschikt om te verplanten, maar hadden een te grote bewortelingskluit. Daarom is Combinatie Herepoort bij deze bomen ongeveer een jaar voor het verplanten begonnen met het ‘rondsteken’ van de bewortelingskluit. Daarbij worden de wortels op meer dan twee meter van de stam afgesneden. De boom heeft daardoor in het groeiseizoen tijd om binnen de kluit voldoende nieuwe kleinere haarwortels te vormen. Hierdoor is de bewortelingskluit compacter geworden.

Stap 4: bomen uit de grond halen

Combinatie Herepoort past twee methodes toe om een boom uit de grond te halen. De ‘ijslepel-methode’ is vooral geschikt voor de kleinere te verplanten bomen. Met een graafmachine maakt de aannemer hierbij twee halve rondingen om de bewortelingskluit van de boom, net als bij een ijsschep. De ’schep’ heeft ongeveer een diameter van 3 meter. De grotere te verplanten bomen worden met een telekraan uit het plantgat getild. Deze bomen hebben een bewortelingskluit met een diameter van ongeveer 3,5 meter. Deze zijn te groot voor de ‘ijslepel-methode’. Het uit de grond halen van de bomen gebeurt vaak in de avonden en nachten, vanwege de veiligheid en om verkeersoverlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Verplantmachine
Een boom wordt uitgegraven via de 'ijslepelmethode'. Foto: Combinatie Herepoort.
20180120 Verplanten bomen Europaweg - Helperzoomtunnel (6)
Hier wordt een boom op een dieplader gezet. Foto: Combinatie Herepoort.

Stap 5: bomen opslaan in een depot

De bomen die de aannemer uit de grond haalt, worden tijdelijk geplant op een stuk grond buiten het werkgebied. Het grootste depot is in de buurt van knooppunt Westerbroek. Ook is er een depot bij de Concourslaan (Stadspark). Op het depot worden de bomen onderhouden. De bomen blijven hier circa drie jaar staan.

20180120 Verplanten bomen Europaweg - Helperzoomtunnel (15)
Een telekraan zet de boom op het depot. Foto: Combinatie Herepoort.
Depot bomen Concourslaan
Het bomendepot aan de Concoutrslaan. Foto: Combinatie Herepoort.

Stap 6: bomen herplanten

Als de nieuwe ringweg klaar is, kunnen de bomen weer worden herplant in het plangebied. Op de locaties waar de bomen komen te staan, worden de groeiomstandigheden geoptimaliseerd. De bomen worden vanuit het depot op een dieplader gezet en naar de nieuwe plek gereden. De bomen worden liggend vervoerd omdat ze anders niet onder viaducten door kunnen. Op de nieuwe plek worden ze voorzichtig in de groeiplaats gezet.

Stap 7: nazorg

De aannemer verzorgt de boom de eerste twee à drie jaar na herplant, om de zogenaamde ‘aanslagfase’ goed door te komen. In deze periode krijgt de boom water en eventueel extra bemesting. Ook let de aannemer erop dat de boom niet scheefgroeit. Daarna moet de boom zich weer op eigen kracht kunnen redden.


Lees ook: