canvas-Brailleweg - verdiept fietspad bijgesneden

STRAKS: Verdiept fietspad bij Brailleweg

John2 november 2020Julianaplein


De ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen is een gigaklus. Wist je bijvoorbeeld dat de fietsroute langs het Noord-Willemskanaal de belangrijkste fietsverbinding wordt tussen De Wijert en het centrum? Het wordt een extra breed fietspad voor verkeer in twee richtingen. Het fietspad wordt deels verdiept aangelegd zodat het onder de nieuwe op- en afrit van de A28 door loopt.

Door de aanpassing van het Julianaplein is er aan de oostzijde hiervan geen ruimte meer voor een fietspad. De fietsroute van de Vondellaan naar het Hoornsediep verdwijnt dus. In plaats hiervan wordt het bestaande fietspad langs het Noord-Willemskanaal verbeterd. Je kunt straks via dit fietspad ongestoord doorfietsen van de Parkweg tot de Van Lenneplaan, en omgekeerd. Langs het fietspad komen bomen, zodat je door het groen kunt fietsen.

Op deze fietsroute ga je aan de westzijde onder het Julianaplein door. Ook fiets je straks onder de A28 door en hoef je niet de nieuwe op- en afrit van de A28 over te steken.
Brailleweg 2030 slider
Brailleweg 2013 slider

Het fietspad langs het Noord-Willemskanaal wordt verbeterd. Links van de oranje lijn de oude situatie, rechts de toekomstige situatie. Schuif de oranje lijn heen en weer om de verschillen te zien.

Het nieuwe fietspad en het Hoornsediep blijven met elkaar verbonden. Ongeveer op de plek van het tunneltje komt een oversteek met verkeerslichten.

Fietsverbindingen Julianaplein 2030
Fietsverbindingen Julianaplein 2013

Links de oude situatie, rechts de nieuwe. Fietsers kunnen de Brailleweg straks oversteken bij de verkeerslichten (A). Het fietspad wordt helemaal tweerichtingsverkeer (B). De fietsverbinding Vondellaan-Hoornsediep (C) verdwijnt.

Op de Vondellaan loopt het tweerichtingen-fietspad nog een extra stukje door, tot aan de Van Schendelstraat. Als je straks vanuit de Van Lenneplaan en de Van Schendelstraat richting de binnenstad fietst, kun je aan de westzijde van de Vondellaan blijven rijden. Daardoor hoef je de Vondellaan niet twee keer over te steken. Op de rest van de Vondellaan komt aan beide zijden een vrijliggend fietspad voor éénrichtingsverkeer.


Lees ook: