20240206 impressie Leonard Springerlaan fietsoversteek 2030 header

STRAKS: Veranderingen voor fietsers in West

John7 februari 2024West


Aanpak Ring Zuid leidt niet alleen tot veranderingen voor de automobilist, maar ook voor de fietser. In het westen van de stad zijn er bijvoorbeeld drie situaties die veranderen.

Dubbele rotonde Corpus den Hoorn/Stadspark

Bij de dubbele rotonde bij Corpus den Hoorn/Stadspark verandert het fietspad. In de oude situatie waren er fietspaden aan beide zijden van de rotonde. In de nieuwe situatie ligt er alleen een fietspad aan de oostzijde. Dit fietspad is voor fietsverkeer in beide richtingen. Kom je vanaf de Laan Corpus den Hoorn en ga je rechtdoor richting Stadspark, dan hoef je niet meer drie wegen over te steken, maar twee.
Rotonde Corpus den Hoorn 2030
Rotonde Corpus den Hoorn 2013

Links van de oranje lijn de oude situatie bij de dubbele rotonde (2013), rechts de eindsituatie. Het fietspad ligt nu alleen nog aan de oostzijde van de rotonde. Verschuif de oranje lijn heen en weer om de verschillen te zien.

Een ander voordeel is dat er op de rotondes minder autoverkeer rijdt. Het autoverkeer vanuit Drachten naar de westelijke ringweg (en andersom) komt hier niet meer langs. Dat maakt het oversteken gemakkelijker en veiliger.

Leonard Springerlaan

Bij het Vrijheidsplein is al een aantal jaren geleden het fietstunneltje tussen MartiniPlaza en Gasunie verdwenen. Met dat fietstunneltje, met traptreden, ging je onder het Vrijheidsplein door.

In de nieuwe situatie is de westelijke ringweg 'opgetild'. Daarom kun je op de fiets over de Leonard Springerlaan onder de westelijke ringweg door. Omdat hier ook een oprit en afrit ligt voor autoverkeer, komen er wel verkeerslichten bij.

Leonard Springerlaan fietsoversteek 2030
Leonard Springerlaan fietsoversteek 2013

Links van de oranje lijn de oude situatie bij de Leonard Springerlaan (2013), rechts de eindsituatie. Je fietst straks onder de westelijke ringweg door. Verschuif de oranje lijn heen en weer om de verschillen te zien tussen oud en nieuw.

Laan van de Vrede

Ook verandert de fietsverbinding tussen de Laan van de Vrede en Martiniplaza. In het verleden moest je hier de drukke oprit en de afrit oversteken. In de nieuwe situatie fiets je onder de oprit en de afrit door. Dit is overzichtelijker en veiliger.

Vrijheidsplein fietsoversteek 2030
Vrijheidsplein fietsoversteek 2013

Links van de oranje lijn weer de oude situatie (2013), rechts de eindsituatie. Je fietst straks onder de zuidelijke ringweg en ook onder de op- en afrit door. Verschuif de oranje lijn heen en weer om de verschillen te zien tussen oud en nieuw.


Lees ook: