Maaslaan - parkeren haaks header

STRAKS: De nieuwe inrichting van de Maaslaan

John12 mei 2023Julianaplein


Kortgeleden zijn we begonnen met het herinrichten van de Maaslaan. Dit blijft een woonstraat waarbij het autoverkeer maximaal 30 km/uur mag.

De Maaslaan blijft een woonstraat voor voetgangers, fietsers en auto’s in beide richtingen. Auto´s mogen hier maximaal 30 km/uur. De Maaslaan is, net als in de oude situatie, per auto bereikbaar vanaf het Hoornsediep, de Amstelstraat en de Merwedestraat. Fietsers kunnen vanaf de Maaslaan de nieuwe Papiermolentunnel bereiken.

Inrichting

De Maaslaan krijgt een nieuwe inrichting, aansluitend op de nieuwe inrichting van het Hoornsediep. Voor de flats komt een voetpad. Daarnaast ligt een rijbaan voor auto’s en fietsers. Voor de flats komen parkeerplaatsen langs de weg. Net als nu zijn er aan de zuidzijde parkeerplaatsen haaks op de weg. Het idee om aan beide zijden van de weg langsparkeerplaatsen aan te leggen, is vervallen. De straten die uitkomen op de Maaslaan (Lauwersstraat, Amstelstraat, Scheldestraat en Merwedestraat) worden niet heringericht, omdat de situatie daar niet verandert.

Een bouwtekening van de eindsituatie van de Maaslaan. Met van links naar rechts de zijstraten Lauwersstraat, Amstelstraat en Scheldestraat.
Een bouwtekening van de eindsituatie van de Maaslaan. Met van links naar rechts de zijstraten Lauwersstraat, Amstelstraat en Scheldestraat.

Verbindingsweg

In de nieuwe situatie komt er een verbindingsweg voor autoverkeer tussen de Brailleweg en de Hereweg. Deze weg komt te liggen tussen de Maaslaan en de zuidelijke ringweg. De nieuwe verbindingsweg en de Maaslaan hebben geen verbinding met elkaar. De Maaslaan en de verbindingsweg zijn van elkaar gescheiden door een groenstrook. Hierin komen bomen met een wijde, ronde kroon. Ook komen er geluidsschermen langs de ringweg en langs de verbindingsweg.
De Maaslaan. Links van de oranje balk is de oude situatie te zien (2013). Rechts zie je de toekomstige situatie. Op de afbeelding zijn nog de parkeerplaatsen langs de Maaslaan te zien. In plaats hiervan komen er parkeerplaatsen haaks op de weg, aan de zuidzijde. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.


Lees ook: