canvas-Impressie Julianaplein web

STRAKS: Zo gaat het Julianaplein eruitzien

John4 maart 2020Julianaplein


De ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen is een gigaklus. Wist je bijvoorbeeld dat er op het Julianaplein drie rijbanen bovenop elkaar komen? Het verkeer kan hierdoor beter doorrijden. Ook is dit veiliger dan in de huidige situatie.

Het Julianaplein is de grootste en drukste kruising van Noord-Nederland. Hier komt het verkeer uit de richtingen Assen (A28), Drachten (A7), Hoogezand (A7) en de binnenstad (Emmaviaduct) samen. De verkeerslichten op dit plein zorgen in de spits voor files. Doordat het verkeer moet afremmen voor de verkeerslichten ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties.

ARZ (74) Julianaplein - foto RWS - verkleind
Het Julianaplein op een zomerse dag in 2019, gezien vanuit het westen. Foto: Rijkswaterstaat.

Zonder verkeerslichten doorrijden

De verkeerslichten op het Julianaplein gaan verdwijnen. De wegen kruisen elkaar straks niet meer. De auto’s uit de verschillende richtingen krijgen elk hun eigen rijbaan, boven elkaar. Op de onderste rijbaan komt het verkeer Hoogezand (A7) richting Assen (A28). Daarboven komt de rijbaan voor het verkeer van Assen (A28) naar Drachten (A7). Helemaal bovenaan komt de rijbaan voor het verkeer van Drachten (A7) naar Hoogezand (A7) en omgekeerd. De bovenste rijbaan ligt straks ongeveer vijf meter hoger dan de verkeerslichten nu.
slider Julianaplein vanuit zuiden 2030
slider Julianaplein vanuit zuiden 2013

Het Julianaplein gezien vanuit het zuidoosten. Links de oude situatie (2013), rechts een impressie van de toekomstige situatie. Schuif de oranje balk heen en weer om de verschillen te zien.

Langs deze stapeling van rijbanen loopt de rijbaan van Assen (A28) naar Hoogezand (A7) en de rijbaan van Drachten (A7) naar Assen (A28).

Verkeer vanuit Assen (A28) richting het centrum gaat straks al vlak voor het Julianaplein van de A28 af. Dit verkeer rijdt via de Brailleweg onder de A28 en de zuidelijke ringweg door richting centrum.

Binnenstad vanuit alle richtingen bereikbaar

In de nieuwe situatie kun je vanuit alle richtingen vanaf het Julianaplein via het Emmaviaduct naar de binnenstad rijden en andersom. Op dit moment kan dat niet als je vanuit Drachten komt.

Nooit meer wachten voor brug over Noord-Willemskanaal

Nog een verandering: aan de westkant van het Julianaplein rijd je nu nog via een beweegbare brug over het Noord-Willemskanaal. Hier komt een vaste brug waardoor je niet meer hoeft te wachten voor passerende schepen. De beweegbare brug is niet meer nodig, omdat de weg op dit punt hoger komt te liggen.

Planning

De planning is dat het nieuwe Julianaplein in 2024 klaar is. De bouw gebeurt stap voor stap.


Lees ook: