canvas-1785_23709 bijgesneden historische foto europaplein

TOEN - Het Europaplein en de 'oude A7'

John4 februari 2021


Waar in Groningen ligt het Europaplein? Niet elke Groninger zal zich realiseren dat het Europaplein officieel helemaal niet meer bestaat. Het Europaplein was het knooppunt waar je vanaf de zuidelijke ringweg (N7) de A7 kon nemen in oostelijke richting. Omdat de A7 is verlegd, is dit nu niet meer een knooppunt maar een aansluiting, met als naam Groningen-Zuidoost. En die ‘oude A7’ heet sinds 2009 gewoon weer de Europaweg.

Het Europaplein werd tussen 1962 en 1971 gebouwd als een echt verkeersplein in de (nog niet complete) ringweg van Groningen. Op 9 juli 1971 is het Europaplein opengesteld voor het autoverkeer. Het plein had de vorm van een dubbele rotonde met verkeerslichten. Aan de zuidkant sloot het plein aan op de Europaweg. Het Europaplein was er eerder dan de A7. In 1973 ging de A7 tussen Engelbert en Hoogezand open.

1785_23721
Het Europaplein deels nog in aanbouw, gezien vanuit het westen. De foto is genomen tussen 1971 en 1975.

Oostelijke ringweg

In 1986 werd het verkeersplein vervangen. Het verkeer op de ringweg hoefde vanaf toen niet meer via de rotonde, maar ging via een viaduct over de Europaweg heen. Langs de weg kwamen op- en afritten. Zo werd het Europaplein een knooppunt, waar je vanaf de zuidelijke ringweg (N7) op de A7 kon komen. Aan de oostzijde van de Europaweg werd de bestaande weg uitgebouwd tot een oostelijke ringweg, zodat wijken als Lewenborg en Beijum via de ringweg bereikbaar werden. Met de aanleg van de oostelijke ringweg werd de ringweg om Groningen compleet. Minister Neelie Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat opende de oostelijke ringweg op 24 september 1986. Ze sprak daarbij het voornemen uit om met spoed iets te gaan aan de knelpunten bij het ongelijkvloerse Julianaplein…

Schermafdruk 2021-02-04 13.01.55 NvHN 24 sept 1986
Het Nieuwsblad van het Noorden van 24 september 1986.

Euvelgunnetracé

De aanpak van het Julianaplein zou nog even op zich laten wachten. Wel werd in 2007 begonnen met de eerste fase van de aanpak van de zuidelijke ringweg. Daarbij werd onder andere het Euvelgunnetracé aangelegd. Dat is de verbinding tussen de oostelijke ringweg en de A7. In 2009 ging het Euvelgunnetracé open voor autoverkeer. Dat had gevolgen voor het autoverkeer richting Hoogezand. Tot die tijd reed dat verkeer vanaf de afrit Europaweg, dus bij knooppunt Europaplein, de A7 op. Nu kon het verkeer doorrijden over de ringweg en bij het nieuwe knooppunt Euvelgunne de A7 naar Hoogezand nemen. Het stuk A7 tussen de ringweg en knooppunt Westerbroek kwam daarmee te vervallen. Deze oude A7 werd weer de Europaweg. En knooppunt Europaplein werd hernoemd in knooppunt Groningen Zuid-oost.

Zo is stukje bij beetje het Europaplein uit Groningen verdwenen. Maar de naam wordt door heel wat Groningers nog altijd gebruikt.

Bronnen

Wikipedia: Rijksweg 7
Wikipedia: aansluiting Groningen-Zuidoost
Dagblad van het Noorden, 24 september 1986

De historische foto’s zijn afkomstig van Beeldbank Groningen, collectie Groninger Archieven.

0J9A9531_ARZ d.d. 12 okt 2020 (47) huidige Europaplein
Het voormalige knooppunt Europaplein nu (oktober 2020), wat nu officieel de aansluiting Groningen Zuidoost heet. Foto: Rijkswaterstaat.