20230608 - 20230403 Ronde VDL Maart 2023 Raymond Bos header Beeldnummer 07547

Slimme vraag: welke lagen grond komen er op de deksels van de verdiepte ligging?Het betonwerk van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg is nagenoeg klaar. Inmiddels zijn we gestart met het aanbrengen van verschillende lagen grond op de deksels voor het Zuiderplantsoen. Dat is ook goed te zien vanaf verschillende plekken in de buurt en op de webcam. Wat voor grondlagen worden hier eigenlijk aangebracht?

Het Zuiderplantsoen wordt deels aangelegd op de deksels van de verdiepte ligging. Het plantsoen zal bestaan uit paden, grasvelden en bomen. Op de deksels komt grond in verschillende lagen, bij elkaar 1 tot 2 meter dik. Op welke plek welke grondlagen komen, hangt af van wat er bovenop komt. Een weg of fietspad vraagt namelijk om een andere grondopbouw dan een groeiplaats voor bomen. Op hoofdlijnen is het ontwerp van de padenstructuur inmiddels duidelijk. Dat betekent dat we de verschillende grondlagen kunnen gaan aanbrengen.

Grondopbouw

Op de afbeelding is te zien hoe de grondopbouw er in grote lijnen uit ziet.

20230608 Zuiderplantsoen grondlagen
De grondlagen in het Zuiderplantsoen, vereenvoudigde weergave.

Op het betonnen dek is een bitumineus membraam aangebracht. Dit is een dunne laag bitumen, dat ook veel op daken wordt gebruikt. Deze laag geeft de betonconstructie een extra bescherming tegen het indringen van vocht.

Hier bovenop komt een voorziening die grondwater zowel kan vasthouden als kan afvoeren. Deze voorziening bestaat uit een soort eierdoppenmat, drainagebuizen en een filterlaag van zand. In droge tijden zorgt deze voorziening voor een extra waterbuffer, in natte periodes wordt hiermee het regenwater voldoende afgevoerd.

Aanvulgrond

Het grootste deel van de gronddekking bestaat uit gezeefde aanvulgrond. Deze aanvulgrond is vrijgekomen uit andere delen van het project, bijvoorbeeld bij het ontgraven van het Julianaplein. Uit de aanvulgrond hebben we monsters genomen om te onderzoeken of de grond geschikt is voor hergebruik in het Zuiderplantsoen. Een groot voordeel van het hergebruiken van vrijgekomen grond is dat er minder transportbewegingen door de stad nodig zijn. De grond die vrijkomt, hoeft dan immers niet afgevoerd te worden en er hoeft minder ‘nieuwe’ grond van elders aangevoerd te worden. Dit streven naar een ‘gesloten grondbalans’ is goed voor het milieu en de verkeersveiligheid, en het is ook kostenefficiënt.

Teelgrond

Op plekken waar bomen, struiken en gras komt, brengen we teelgrond aan. Daar waar bomen voorzien zijn, heeft deze teelgrond een laagdikte van circa 1 meter. Op locaties met gras of kruidenvegetatie volstaat een minder dikke laag teelgrond. Waar fiets- en voetpaden komen, gaan we een draagkrachtige zandlaag (cunet) aanbrengen.

Webcam

De werkzaamheden bij de verdiepte ligging zijn goed te zien op de webcam bij de Kemkensberg.


Lees ook: